Szkolący muszą znać źródło pieniędzy trafiających na ich konto

Szkolenia zawodowe finansowane co najmniej w 70 proc. ze środków publicznych są zwolnione z VAT. Wiele firm wciąż ma jednak wątpliwości, co ten warunek oznacza w praktyce. Od wejścia w życie zmian przepisów dotyczących opodatkowania VAT usług szkoleniowych minął już ponad rok. Mimo to wielu podatników wciąż ma wątpliwości, czy prowadzone przez nich szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z VAT. Wykładnia art. 43 pkt i ust. 29 lit. c ustawy o VAT sprawia bowiem problemy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną. W punkcie 26 tego przepisu zwolniono z VAT usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Warunek całkowitego sfinansowania ze środków publicznych często trudny jest jednak do spełnienia. Minister finansów postanowił więc nieco złagodzić go w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU nr 73, poz. 392 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Więcej w podatek VAT, szkolenia
Które świadczenia medyczne nie są objęte podatkiem?

Nowe zasady opodatkowania branży medycznej obowiązują już od ponad roku. W tym czasie pojawiło się wiele problemów, próby ich wyjaśnienia w interpretacjach organów podatkowych i pierwsze wyroki sądów. Wątpliwości powstały...

Zamknij