Pierwsze kobiety, które będą pracować do 67 roku, mają dziś około 38 lat

Czy są na to przygotowane” Rządowi eksperci przekonują: 67-letnie kobiety za 30 lat będą zupełnie inne niż dzisiejsze emerytki. Jak one same wyobrażają sobie siebie i swoją pracę” Jakie mają życiowe strategie, marzenia, obawy” Czy można znaleźć w ich nadziejach, marzeniach, strategiach jakiś wspólny mianownik, nie czyniąc pochopnych uogólnień” Bez wątpienia nadzieja główna to zachowanie zdrowia. Bo każda poważniejsza choroba czy niesprawność silnie modyfikuje życiowe plany i możliwości. Marzenie podstawowe – domek i wykształcenie dla dzieci. Pragnienie własnej niezależności, samodzielności finansowej dzieci. A strategia” Większość chce pracować na własnych zasadach, bez dniówki od 8 do 16. Zwłaszcza te najlepiej wykształcone odrywają się mentalnie od etatowego bezpieczeństwa, ale i kieratu. Co zgadza się z wizjami socjologów i ekonomistów, że przed nami świat coraz bardziej zindywidualizowany, a rynek pracy – coraz bardziej niestabilny, ale też stwarzający ciekawe wyzwania. Lecz zasadnicza zmiana zawodu rzadko wchodzi w grę. 38-latki nie biorą też na razie pod uwagę zjawisk, które – zdaniem badaczy rodziny i demografów – staną się codziennością, jak konieczność opieki nad sędziwymi rodzicami czy częstszy rozpad małżeństw.

Więcej w emerytury i renty, podwyższenie wieku emerytalnego
Waloryzację ZUS przeprowadzi sprawniej i taniej

W poprzednich latach ZUS przy waloryzacji świadczeń wydawał drukowaną w dwóch egzemplarzach, którą następnie urzędnik musiał podpisać. Kopia trafiała do akt, zaś oryginał trzeba było włożyć do koperty, zaadresować i...

Zamknij