Skarga na działanie związku zawodowego?

Czy pracodawca może złożyć skargę na funkcjonowanie związku zawodowego” Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną naszego zakładu zamierzamy stopniowo zmniejszać zatrudnienie. Nasi pracownicy dowiedzieli się o tym i założyli związek zawodowy. Nie przekazał on nam listy swoich członków. Jednak powiadomiliśmy tę organizację związkową o osobach wytypowanych do zwolnienia. Przewodniczący związku unika z nami kontaktu i w ogóle nie reaguje na żadne nasze pisma. Czy w takiej sytuacji możemy powiadomić inspekcję pracy o odmowie współpracy związków zawodowych z kierownictwem naszego zakładu”

Inspekcja pracy nie ma uprawnień, aby zobowiązać związek zawodowy do współpracy z pracodawcą. Związek zawodowy jest organizacją niezależną i nie można ingerować w jego statutową działalność. Niezależność związku wyraża się m.in. w tym, że nie podlega on żadnemu nadzorowi ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy ma obowiązek, podobnie jak pracodawca, współdziałać ze związkami zawodowymi (art. 14 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz.U. nr 89, poz. 589 ze zm.). Nie może natomiast kontrolować związku zawodowego i wydawać mu poleceń. Przepisy prawa pracy zobowiązują do współdziałania w sprawach indywidualnych z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w tym związku lub w przypadku wyrażenia zgody na obronę pracownika niezrzeszonego.

Ostatnie zapytania:

  • skarga na zwiazki
  • skarga na przewodniczącego związków zawodowych
  • czy pracodawca może zaskarżyć przewodniczącego związków zawodowych o mobbing?
  • skarga na działalność związków zawodowych
  • skarga na pracodawce do zwiazkow plzawodowych
  • skarga na przewodniczacego zwiazkow
  • skarga na przewodniczacego zwiazkow zawodowych o naduzywanie
  • skarga na zarząd związku zawodowego
  • skarga na związki zawodowe
  • skarga pracodawcy na zastraszanie przez zwiazki
Więcej w skarka, związek zawodowy
#MPR#570 osób do zwolnienia w Ruchu

Zarząd Ruchu przyjął regulamin zwolnień grupowych, który zakłada redukcję zatrudnienia o maksymalnie 570 osób. Dzięki temu spółka zaoszczędzi 2,2 mln zł miesięcznie. Ruch podał, że wypowiedzenia umów o pracę rozpoczną...

Zamknij