Komornik nie zajmie pożyczki socjalnej

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie kodeksu postępowania cywilnego nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń. Tak uważają resorty pracy i sprawiedliwości. Departament Prawa Pracy MPiPS, uwzględniając stanowisko przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości, informuje, że ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm., dalej ustawa o zfśs) nie reguluje zasad postępowania z przyznanymi pracownikowi świadczeniami socjalnymi w przypadku prowadzenia egzekucji z jego wynagrodzenia i innych świadczeń otrzymywanych od pracodawcy. W myśl zasady określonej w art. 12 ust. 2 tej ustawy środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami funduszu. Podkreślić należy, że świadczenia socjalne nie mają charakteru wynagrodzenia, a zatem należności ze stosunku pracy. Pomoc socjalna ma bowiem charakter uznaniowy ze względu na obowiązek stosowania przy jej przyznawaniu pozawynagrodzeniowych, wyłącznie socjalnych kryteriów zawartych w art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs.

Ostatnie zapytania:

  • pożyczka zfśs komornik
  • pożyczka z zfśs a zajęcie komornicze
  • czy komornik może zająć pożyczkę z ZFŚS
  • pozyczka w pracy a komornik
  • czy komornik moze zabarac pozyczke socjalna z pracy
  • pożyczka z funduszu socjalnego a zajęcie komornicze
  • pozyczka z funduszu socjalnego a komornik
  • pożyczka socialna a komornik
  • pozyczka dla pracownika z firmy a komornik
  • komornik nie zajmie pożyczki socjalnej
Więcej w egzekucja komornicza, pożyczka
Ile może zabrać komornki przy kilku umowach

Gdy komornik chce zająć zarobki osoby, która w jednej firmie ma etat i zlecenie, honorujemy jedną kwotę wolną. Jeśli zatrudniamy jednocześnie na umowę o pracę i zlecenie osobę, która ma...

Zamknij