Rozwiązanie umowy o pracę za niewykonanie polecenia

Niewykonanie polecenia pracodawcy może się skończyć rozwiązaniem umowy o pracę. Ale nie wtedy gdy pracownik nie był w stanie ponieść jego kosztów, a nie otrzymał zaliczki. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei pracodawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Na podstawie art. 100 § i kodeksu pracy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik, który nie stosuje się do poleceń pracodawcy, musi liczyć się z rychłym rozstaniem. Wielokrotnie wskazywał na to Sąd Najwyższy. W wyroku z 12 czerwca 1997 (I PKN 211/97) stwierdził, że bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca istotnym interesom pracodawcy, uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § i pkt 1 k.p.).

Ostatnie zapytania:

  • niewykonywanie umowy o pracę
  • rozwiązanie umowy zlecenia następna praca
  • rozwiazanie umowy zlecenia za niewykonanie polecenia sluzbowego
  • wypowiedzenie umowy o pracę w trybie art 52 niewykonanie poleceń
Więcej w odmowa wykonania polecenia, polecenie służbowe
Za pracę w sobotę należy się pensja i dzień wolny

Pracodawca może zlecić wykonywanie zadań w szóstym dniu tygodnia, jeśli ma ku temu uzasadnione powody. Jednak musi się rozliczyć z pracownikiem. Czasem zdarza się, że pracodawca wydaje pracownikowi polecenie stawienia...

Zamknij