Czy wniosek o urlop wychowawczy można złożyć e-mailem

Coraz częściej się zdarza, że pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim nie przyjeżdża do firmy, żeby złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Zamiast tego wysyła go po prostu e-mailem. Taki wniosek, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o składaniu oświadczeń woli w formie elektronicznej, już w momencie dostarczenia do skrzynki odbiorczej pracodawcy należy uznać za złożony. Sam kodeks pracy nie rozstrzyga jednak kwestii, kiedy dochodzi do złożenia wniosku, dlatego trzeba tu się posiłkować prawem cywilnym. Jednocześnie rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (DzU nr 320, poz. 2291) wymaga, aby wniosek o taki urlop został złożony w formie pisemnej. Konieczne jest wtedy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Równoważna oświadczeniu w formie pisemnej jest jego postać elektroniczna. Tak jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy opatrzone zostało ono bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Ostatnie zapytania:

  • czy wniosek o urlop wychowawczy można wysłać mailem
  • czy wniosek o urlop wychowawczy można wysłać pocztą
  • czy wniosek o urlop macierzyński można wysłać pocztą
  • czy droga eletroniczna mozna złożyć o urlopwniosek o wychowawczy
  • jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy poczta
  • sposób wysłania wniosku o urlop mailem
  • urlop wychowaeczy wyslany poczta
  • wniosek o urlop macierzyński mailem
  • wniosek o urlop mailem
  • wniosek o urlop wychowawczy elektronicznie
Więcej w jak złożyć, urlop wychowawczy
Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Celem udzielenia urlopu wychowawczego jest umożliwienie pracownikowi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - art. 186 § 1 kodeksu pracy. W tym czasie pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego...

Zamknij