Nowelizacja ma ułatwić pracodawcom poszukiwanie pracowników

Ostatnio Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Pozytywna jest propozycja ułatwienia pracodawcom kontaktu z urzędami pracy. Ten pracodawca, który już korzystał z usług urzędu, nie będzie musiał powielać wszystkich informacji o sobie. Ograniczy się do tych niezbędnych. Będzie też mógł wybrać sposób zgłaszania oferty pracy. Jeśli zechce, dokona tego w formie elektronicznej. Takie zmiany przepisów idą więc w dobrym kierunku. Nowością proponowaną przez resort jest też wprowadzenie skierowań dla bezrobotnych na targi pracy. Taki przepis nie będzie jednak korzystny ani dla urzędów, ani dla pracodawców, ani też dla samych bezrobotnych. Tych pierwszych obciąży kolejny obowiązek polegający na wystawianiu takiego skierowania. Ci drudzy natomiast mogą się zniechęcić do udziału w targach pracy. A to dlatego, że będą na nie przychodziły nie tylko osoby faktycznie zainteresowane znalezieniem posady, ale także te jedynie wypełniające kolejną formalność, dzięki której nie stracą statusu osoby bezrobotnej. Udział wielu bezrobotnych może spowodować sztuczny tłum na targach. Mimo bezrobocia, które w sierpniu wyniosło 11,6 proc, pracodawcy mają nadal problem ze znalezieniem chętnych. Formalność w postaci skierowania oznaczać może także stratę czasu na uzyskanie potwierdzenia, że szukający zajęcia na targi dotarli.

Więcej w nowelizacja, oferty pracy
Cisza przed burzą na rynku pracy?

Na polskim rynku umacnia się stagnacja, a pracodawcy z rosnącym pesymizmem oceniają nadchodzące miesiące - pokazują wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badawczego Randstad realizowanego przez TNS OBOP. Ostrożność firm w okresie...

Zamknij