Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Za czas niedomagań podwładnemu należy się wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę. Gratyfikacji jednak nie będzie, gdy zatrudniony nie ma prawa do zasiłku. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje zatrudnionemu przez 33 dni. Krócej, bo przez 14 dni, świadczenie otrzymują ci, którzy ukończyli 50, rok życia. Te 14 lub 33 dni liczy się dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Tak wynika z art. 92 k.p. Zapłata odbywa się niezależnie od tego, czy w ciągu roku podwładny pracuje u jednego czy u kilku pracodawców. Jeżeli w danym roku kalendarzowym osoba pracowała w więcej niż jednej firmie i pobierała w każdej z nich wynagrodzenie z racji niezdolności do pracy, zasadniczo zachowa to prawo dopóty, dopóki nie przekroczy 33 lub 14 dni pobierania wynagrodzenia z tego tytułu.

Więcej w chorobowe
Pensja chorobowa za ostatni dzień zatrudnienia

Gdy pracownik miał terminowy angaż od 1 do 31 marca I ostatniego dnia poszedł na zwolnienie lekarskie, należy mu się wynagrodzenie za czas niedyspozycji zdrowotnej od firmy. Potem dostanie zasiłek...

Zamknij