Szkolenia dla lekarzy bez podatku VAT

Na niektóre grupy zawodowe został nałożony obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Dotyczy to między innymi lekarzy, a wynika z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Samo to, że lekarz ma obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, nie skutkuje jednak tym, że szkolenia, w których będzie uczestniczył, są zwolnione z VAT. Problem pojawił się z początkiem tego roku. Wcześniej zwolnienia usług edukacyjnych zdefiniowane były poprzez odesłanie do klasyfikacji statystycznych i dotyczyły, co do zasady, wszelkiego typu i rodzaju szkoleń, kursów i seminariów. Od 1 stycznia regulacje te zostały zastąpione przez art. 43 ust. 1 pkt 26 – 29 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) oraz § 13 ust. 1 pkt 19-20 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej w lekarze, podatek VAT
Czy jest VAT od napojów dla pracowników?

Od 1 kwietnia tego roku każde nieodpłatne przekazanie towarów, co do zasady, powinno być obciążone VAT. Przepisy wskazują również wprost, że opodatkowaniu podlega zużycie towarów na cele osobiste pracowników. Udostępnianie...

Zamknij