Najkorzystniejsza forma opodatkowania

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej ma istotne znaczenie z perspektywy optymalizacji obciążeń podatkowych. Warto rozważyć zastosowanie różnych form opodatkowania działalności gospodarczej, aby wybrać najkorzystniejszą. Na etapie podejmowania działalności gospodarczej oraz przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego przedsiębiorcy nierzadko zastanawiają się, która z form opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników: ograniczenia w wyborze formy opodatkowania, wysokość planowanych przychodów oraz kosztów ich uzyskania, ilość czynności formalno księgowych związanych z daną formą opodatkowania, konsekwencje podatkowe wyboru danej formy (np. brak możliwości wspólnego opodatkowania małżonków). Czynniki te mają charakter zarówno prawno-podatkowy, jak i ekonomiczny. Wybór optymalnej formy opodatkowania jest możliwy dopiero po dogłębnym przeanalizowaniu specyfiki danej firmy, profilu jej działalności, przewidywanych przychodów i kosztów oraz potencjału rozwojowego. Trzeba jednakże pamiętać o tym, że dynamika procesów gospodarczych zawsze niesie ze sobą pewną dozę niepewności. Potwierdzenie tego, czy wybrało się najkorzystniejszą formę opodatkowania, uzyskuje się zwykle dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Więcej w działalność gospodarcza, formy opodatkowania
Polskie start-upy chcą Ministerstwa Przedsiębiorczości

Polska Przedsiębiorcza w imieniu startujących w naszym kraju przedsiębiorców zwróciła się z apelem do polityków o zintegrowanie działań rządowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoutworzonym Ministerstwie Przedsiębiorczości. Ma to ich...

Zamknij