Za kłamstwa i próby szantażu podwładnemu grozi dyscyplinarka

Pracę można stracić nie tylko nagrywając szefa, ale także blefując, że się to robi. Pracownik naraża się bowiem na zarzut naruszenia zasady lojalności i uczciwości wobec przełożonych. Wynika tak z wyroku Sądu Najwyższego z 24 maja 2011 (Il PK 299/10). Sąd stwierdził, że pracodawca może uznać za prawdziwe twierdzenia pracownika, że nagrywał jego niejawne rozmowy, i podać to za przyczynę rozwiązania umowy o pracę, bez konieczności wykazania nagrywania. Ochrona spraw prywatnych działa w obie strony. Dotyczy więc nie tylko pracownika, ale także pracodawcy i jego firmy. Pracodawca pragnący rozstać się z pracownikiem ma możliwość wyboru, jak zakończyć stosunek pracy. Musi jednak zawsze wykazać, że zostały przy tym spełnione ustawowe przesłanki zwolnienia. Jeśli w sprawie zostanie wykazane, że zwolniony podwładny rzeczywiście bezprawnie nagrywał tajne obrady szefostwa, to konsekwencje jego działań mogą być nawet dalej idące aniżeli tylko zwolnienie dyscyplinarne. Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy może ściągnąć na niego kolejne problemy. Co jednak, w sytuacji gdy pracownik zapewnia, że pomimo odmiennych deklaracji nie nagrywał niejawnych rozmów, a tylko chciał nastraszyć przełożonych” SN uznał, że nie ma potrzeby zmuszać pracodawcy do udowodnienia faktu nagrywania, bo same deklaracje tego typu są na tyle karygodne, że mogą uzasadniać dyscyplinarkę. Szef ma prawo wymagać, aby jego pracownik był lojalny i uczciwy wobec firmy, w której jest zatrudniony. Stosowanie szantażu i bezprawnych gróźb z pewnością kłócą się z tymi jakże pożądanymi cechami. Nie bez znaczenia jest również to, że udowodnienie, że pracownik nagrywał rozmowy, gdy on temu zaprzecza, może być z pewnością trudne.

Ostatnie zapytania:

  • szantaż w pracy
  • szantaż pracownika
  • szantaz w pracy przez koordynatora
  • szantaz z podstekstem seksualnym w pracy
  • szantaz wyzwiska w pracy przez pracownuka skedzrnie
  • szantaz w sądzie pracy
  • szef mnie szantazuje jestem na zwolnieniu lekarskim
  • wyzwiska i szantaż pracownika
  • szantaż przez pracodawcę
  • szantaz przez bylego przelozonego
Więcej w groźby, lojalność pracownika
Ingerowanie w prywatne życie podwładnych

W przepisach wewnętrznych firma może zastrzec, aby zatrudniony przestrzegał w życiu prywatnym odpowiednich kanonów zachowania. Jest to uzasadnione szczególnie w zawodach tzw. zaufania publicznego. Dotyczy to np. firm ubezpieczeniowych, banków...

Zamknij