Uniwersalny wzór na walkę z mobbingiem

Pracodawcy będą mogli wprowadzać w swoich firmach gotowy wzór wewnętrznej polityki antymobbingowej. Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania przygotowała projekt wzoru wewnętrznej polityki antymobbingowej. Wzór określa zasady składania przez pracownika skargi w razie wystąpienia mobbingu. Precyzuje metody działania komisji oceniającej niedozwolone praktyki, wprowadza zasadę poufności i prawne sposoby ochrony danych osobistych pracownika. Pracodawca, po stwierdzeniu, że w zakładzie doszło do mobbingu, będzie musiał podjąć działania organizacyjne zmierzające do wyeliminowania jego przyczyn. – Procedura opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to zgłoszenie, zbadanie i rozwiązanie sprawy wewnątrz firmy. Drugi to profilaktyka – mówi Maciej Chakowski, członek zespołu opracowującego wzór. – Procedura jest potrzebna w dużych zakładach, gdzie pracodawca nie zdoła ogarnąć całej firmy i załogi. Wzór ma być dobrowolny i nie będzie załącznikiem do kodeksu pracy ani żadnego rozporządzenia – dodaje.

Ostatnie zapytania:

  • wzór pisma w sprawie mobbingu
  • jak napisać skargę o mobbing
  • pismo do pracodawcy w sprawie mobbingu
  • skarga na przełożonego wzór
  • jak napisać pismo w sprawie mobbingu
  • jak napisać skargę na przełożonego
  • skarga na współpracownika wzór
  • wzór skargi o mobbing
  • pismo o mobbing
  • wzór pisma o mobbing
Więcej w mobbing w pracy, prześladowanie pracownika
Na czym polega mobbing?

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy stworzenie warunków pracy wolnych od mobbingu. Zaniechanie powyższego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością zatrudniającego. Nie każde jednak zachowanie, nawet jeśli narusza dobra osobiste pracownika i w...

Zamknij