Pracodawca nie musi informować kiedy nastąpi rozwiązanie kontraktu

Pracodawca nie musi informować pracownika o tym, kiedy nastąpi rozwiązanie kontraktu. Wystarczy, że przekaże mu decyzję o rozstaniu, a ono nastąpi w chwili wynikającej z przepisów. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wymówienia zostaje złożone w chwili, kiedy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią (art. 61 kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 kodeksu pracy). Powinno ono nastąpić na piśmie, zawierać pouczenie o możliwości odwołania się do sądu, a przy wypowiedzeniu kontraktu na czas nieokreślony lub przy rozwiązaniu angażu bez wymówienia wskazywać przyczynę zakończenia współpracy (art. 30 § 3-5 k.p.). Wynika z tego, że pracodawca nie ma obowiązku wskazywania terminu rozstania. Mało tego, nie musi także podawać długości okresu wypowiedzenia i odnoszących się do niego przepisów (uchwała Sądu Najwyższego z 6 października 1998, III ZP 31/ 98). Wystarczy, że przekaże pracownikowi decyzję o zwolnieniu, a będące jej konsekwencją rozwiązanie kontraktu nastąpi zgodnie z przepisami i w terminie wynikającym z właściwych regulacji, w tym w szczególności dotyczących składania oświadczeń woli, obliczania terminów i okresów wymówienia (zwłaszcza art 30 § 2″, art. 32 § 2, art. 33. art 33″, art 34 i art 36 § 1 k.p.).