Orzeczenie lekarza medycyny pracy może być inne niż orzecznika ZUS

Tym samym niemało jest sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia prawa do renty, a medyk nie dopuszcza do wykonywania pracy. Jeden z czytelników znalazł się w patowej sytuacji. Po świadczeniu rehabilitacyjnym wystąpił do ZUS o przyznanie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jednak ten świadczenia nie przyznał. Stwierdził, że czytelnik jest w pełni zdrowy. Nie zgodził się z tym jednak lekarz medycyny pracy. Po przebadaniu pracownika uznał, że nie może on wykonywać pracy. Efekt jest taki, że ta osoba nie jest dopuszczona do pracy i na skutek decyzji ZUS została bez środków do życia. Za chwilę może też stracić pracę. Złożony przez czytelnika wniosek o rentę świadczy o tym, że przebył on całą drogę dopuszczalnej przez prawo absencji chorobowej. Wykorzystał 182 zasiłku chorobowego (prawdopodobnie nie był chory na gruźlicę). Po tym okresie, ponieważ nadal był niezdolny do pracy a jego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokowały odzyskanie zdolności do pracy, otrzymał świadczenie rehabilitacyjne. Przypominam, że jest ono wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy. Po roku świadczenia rehabilitacyjnego przyszedł czas na rentę z tytułu całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy Decyzję o jej przyznaniu podejmuje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska.

Ostatnie zapytania:

  • czy lekarz medycyny pracy może nie dopuścić do pracy
  • kiedy lekarz medycyny pracy może nie dopuścić do pracy
  • co jeśli lekarz medycyny pracy nie dopuści do pracy
  • lekarz medycyny pracy nie dopuszcza do pracy
  • kiedy lekarz może nie dopuścić do pracy
  • gdy lekarz medycyny pracy nie dopuszcza do pracy
  • lekarz medycyny pracy nie dopuścił pracownika
  • lekarz medycyny pracy nie dopuścił mnie do pracy
  • lekarz medycyny pracy nie dopuszcza pracownika do pracy
  • lekarz nie dopuszcza do pracy
Więcej w lekarz orzecznik, medycyna pracy
Ministerstwo zdrowia monopolizuje medycynę pracy

Ministerstwo Zdrowia proponując zwiększenie limitów badań, które może wykonać odbywający specjalizację lekarz medycyny pracy, de facto chroni Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy przed konkurencją w postaci firm prowadzących podstawowe usługi z...

Zamknij