Inspektorzy pracy skontrolują nowe wykroczenia

1 lutego 2011 r. weszła w życie nowellzac|a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2010 r. nr 257, poz. 1725). Co zmienia” Nowelizacja wprowadza dużo ważnych zmian w kwestii funkcjonowania agencji zatrudnienia i podmiotów kierujących osoby na praktyki i staże. Pewne zmiany dotyczą także legalności zatrudnienia cudzoziemców. To wszystko wymusiło modyfikację w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, w wyniku czego inspekcja będzie ścigać nie tylko nowe wykroczenia, ale też kontrolować nowe podmioty. Ma pan zapewne na myśli kontrole agencji zatrudnienia, które nie są pracodawcami ani przedsiębiorcami, tj. mają formę prawną fundacji bądź stowarzyszenia. Tak, ale nie tylko. Art. 13 ustawy o PIP budził dotąd wątpliwości co do tego, czy inspekcja pracy ma prawo prowadzić czynności kontrolno-nadzorcze w stosunku do agencji zatrudnienia, które nie mają statusu pracodawcy ani przedsiębiorcy. W szczególności chodzi tu właśnie o stowarzyszenia, fundacje oraz inne podobne organizacje, niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu prawa i niezatrudniające ani jednego pracownika. To jednak nie wszystko. Kontrowersje dotyczyły także kontroli agencji będących wprawdzie przedsiębiorcami (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka itp.), ale niepowierzających pracy osobom fizycznym, np. gdy agencję prowadzi sam właściciel.

Ostatnie zapytania:

  • co zrobic z pomówieniami w pracy
  • jak odplacic sie sosiadce za rozpowiadanie plotek
  • jak zachowac sie wobec osoby ktora plotkuje
  • oczernianie w miejscu pracy
  • plotkarze i oczernianie
Więcej w inspekcja pracy, kontrola
Popracuj za darmo, może będzie etat

PIP otrzymuje coraz więcej sygnałów o zatrudnianiu na próbę bez wynagrodzenia. Proceder ułatwiają przepisy. Przeprowadzone przez PIP kontrole w sklepach w Galerii Łódzkiej oraz w Manufakturze ujawniły osoby zatrudnione na...

Zamknij