Przedsiębiorcy chorują kosztem pracowników

System ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorców umożliwia zaniżanie składek i ułatwia nadużywanie zwolnień lekarskich. Z danych statystycznych ZUS wynika, że w ostatnich latach przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą uzyskiwali średnio dwukrotnie wyższe świadczenia z ubezpieczenia chorobowego od opłaconych w tym czasie składek. Przykładowo w pierwszej połowie tego roku niecałe 1,2 mln przedsiębiorców wpłaciło na to ubezpieczenie tyko 240 mln zł. W formie zasiłku chorobowego uzyskali zaś 445 mln zł. Wynika z tego, że przeciętnie każdy z nich wpłacił do ZUS składki w wysokości 202 zł. (za cały rok), w zamian za co otrzymał 375 zł. zasiłku chorobowego. W tym samym okresie od wynagrodzeń 11 mln pracowników, obowiązkowo podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, potrącono 4,3 mld zł. składek na to ubezpieczenie. W zamian za to uzyskali oni 4,2 mld zł. jako zasiłki chorobowe. Tak więc zatrudniony na etacie zapłacił za to ubezpieczenie średnio 396 zł. rocznie, ale uzyskał z niego tylko 387 zł. świadczeń. Jak widać, przedsiębiorcy płacą dwukrotnie niższe od pracowników składki, ale zyskują za to porównywalne świadczenia. Gdyby rozdzielić oba ubezpieczenia, pracownicze miałoby co roku nadwyżkę. Fundusz składkowy tworzony wyłącznie przez przedsiębiorców miałby co roku kilkaset milionów deficytu. Nietrudno się domyślić, że nadwyżka zasiłków wypłacanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą jest pokrywana ze składek zapłaconych z pensji pracowników.

Więcej w chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne
Kryzys wygonił pracowników na chorobowe

Obawy przed utratą pracy przyczyniły się do ubiegłorocznego wzrostu liczby osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Pod tym względem jesteśmy rekordzistami w Europie. Wskaźnik absencji chorobowej, który eksperci HR określają jako...

Zamknij