Na powiadomienie inspekcji pracy i sanepidu masz 30 dni

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek powiadomić inspekcję pracy i sanepid o jej rodzaju, zakresie i miejscu jej prowadzenia. Obecnie obowiązek ten, którego źródłem jest art. 209 § 1 kodeksu pracy, można wykonać również za pomocą Internetu, korzystając z poczty elektronicznej lub specjalnych e-formularzy. Aby z tej drogj skorzystać, wystarczy posiadać konto e-mail. Obowiązek zgłoszenia ciąży również na tych pracodawcach, którzy zmienili miejsce, rodzaj czy zakres działalności. W szczególności zaś, gdy zmiana technologii lub profilu produkcji może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników (art. 209 § 2 k.p.). Początek biegu 30-dniowego tenninu należy liczyć od momentu zatrudnienia pierwszego pracownika (nawiązania stosunku pracy), a nie od momentu rozpoczęcia działalności. W konsekwencji obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy nikogo nie zatrudniają.

Więcej w inspekcja pracy, sanepid
Zając apeluje o skracanie czasu pracy w upały

Główny inspektor pracy Tadeusz Zając przekazał za pośrednictwem IAR apel do pracodawców, aby w czasie największych upałów skrócili czas pracy. Jak zaznacza rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska, pracodawcy mogą...

Zamknij