Wypowiedzenie wręczone przez byłego prezesa może być skuteczne

Niezachowanie przez firmę zasad jej właściwej reprezentacji przy rozwiązywaniu umowy o pracę nie powoduje nieważności tego rozwiązania. Może być jednak zaskarżone do sądu pracy. W praktyce się zdarza, że pracodawca będący jednostką organizacyjną, składając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę lub oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, jest niewłaściwie reprezentowany. Powstają wówczas wątpliwości, czy w takim przypadku czynność pracodawcy jest nieważna i nie dochodzi w ogóle do rozwiązania umowy o pracę, czy też czynność ta, choć wadliwa, jednak powoduje skuteczne rozwiązanie umowy o pracę. Podkreślić naieży, że orzecznictwo sądowe jest tu jednolite i wielokrotnie podnoszono w nim, że wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie bez wypowiedzenia, nawet sprzeczne z prawem lub nieuzasadnione, nie jest nieważne z mocy prawa (wyrok SN z 16 maja 1997 r. I PKN 170/97. OSNAPiUS 1998 nr 8, poz. 239). Nie można także uznać, iż wypowiedzenie umowy o pracę jest nieskuteczną (nieistniejącą) czynnością prawną w tym znaczeniu, że nie prowadzi do rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji gdy oświadczenie to złożył niewłaściwy organ osoby prawnej. Zatem wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi powoduje jej rozwiązanie także wtedy, gdy oświadczenie to złożył niewłaściwy organ osoby prawnej, zwłaszcza jeżeli pracodawca podejmuje później czynności potwierdzające ustanie stosunku pracy (np. wydaje świadectwo pracy).

Więcej w prawo pracy
Albo awans, albo urlop na dzieci

Wyniki badania przeprowadzonego przez InterExec, agencję zatrudnienia dla top menedżerów, są dla kobiet bezlitosne: ponad 53 proc. najlepszych brytyjskich rekruterów twierdzi, że kobiety nie powinny brać wolnego na dzieci, jeśli...

Zamknij