Trudno sporządzić świadectwo pracy po dyscyplinarce

Rozstanie z podwładnym bez wypowiedzenia zwykle przebiega w nerwowej atmosferze. Tym bardziej należy dopilnować wszystkich formalności. Jeden z czytelników miał problem z wypełnieniem świadectwa pracy dla zatrudnionego będącego kierownikiem średniego szczebla, którego zwolnił dyscyplinarnie za częste spóźnienia, lekceważenie reguł porządkowych i dezorganizację pracy działu. Po kolejnym spóźnieniu na ważną naradę kazał mu się więcej nie pojawiać w pracy. Czy w świadectwie pracy musi podać konkretne powody natychmiastowego zerwania współpracy z pracownikiem” A jaką datę rozwiązania stosunku pracy wskazać, skoro zwolniony ciągle się uchyla od odebrania listu z dyscyplinarką” Czytelnik porusza dwa najczęstsze błędy, jakie popełniamy w świadectwach pracy wystawianych dla osób, z którymi rozwiązujemy stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym. Po pierwsze, w świadectwie pracy absolutnie nie określamy przyczyn, dlaczego wręczyliśmy zatrudnionemu oświadczenie o dyscyplinarce. W ust. 3 lit. a wpisujemy wyłącznie: jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy spośród wymienionych w art. 30 § 1 k.p.; stronę składającą oświadczenie woli o rozstaniu za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia; podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy. Wynika tak z pkt 3 wyjaśnień do sposobu wypełniania świadectwa pracy zawartych w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU nr 60, poz. 282 ze zm.).

Ostatnie zapytania:

  • swiadectwo pracy z dyscyplinarki termin
  • świadectwo pracy po dyscyplinarce
  • świadectwo pracy dyscyplinarka
  • dyscyplinarka a tredc swiadectwa pracy
  • świadectwo pracy przy dyscyplinarce
  • świadectwo pracy a dyscyplinarka
  • praca po dyscyplinarce
  • poprawność podstawy prawnej w świadectwie pracy tzw dyscyplinarki
  • kiedy przy dyscyplinarce wystawia sie swiadectwo pracy
  • jaka data na świadectwie pracy przy dyscyplinarce
Więcej w prawo pracy, rozwiązanie umowy o pracę
Rząd nie dba o zatrudnianie niepełnosprawnych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki audytu administracji publicznej, z którego wynika, że rząd i najważniejsze instytucje w państwie nie zatrudniają wystarczającej liczby niepełnosprawnych. Płacą przez to bardzo wysokie kary do...

Zamknij