Dotacje na rozwój lubelskiej infrastruktury wypoczynkowej

Refundacji wydatków w wysokości od 50 do 70 proc. mogą oczekiwać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w turystykę. W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego zwrócono uwagę m.in. na małą popularność turystyczną regionu, niedostateczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych oraz brak infrastruktury ekonomicznej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w sferze obsługi turystyki. Aby temu przeciwdziałać i w większym stopniu wykorzystać potencjał Lubelszczyzny, w programie regionalnym współfinansowanym ze środków europejskich umieszczono tzw. działanie 1.5 „Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki”. Ma się ono przyczynić do poprawy bazy noclegowej i gastronomicznej, przystosowania obiektów zabytkowych do celów turystycznych oraz rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej. Zmiany w obszarze turystyki mają stymulować rozwój nowych przedsiębiorstw, powstanie nowych miejsc pracy oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Znając wyzwania postawione przez strategię rozwoju i cele działania 1.5, można przewidzieć, jakiego rodzaju projekty będą z niego wspierane unijnymi dotacjami. W szczególności jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących hotele, motele oraz restauracje lub oferujących inne atrakcje i usługi turystyczne. Oczywiście nie oznacza to, że o dotacje nie mogą walczyć firmy, które dopiero chciałyby spróbować swoich szans w sektorze szeroko rozumianej turystyki. Wręcz przeciwnie, o dotacje z tego działania mają prawo się ubiegać wszyscy przedsiębiorcy – zarówno z sektora firm małych i średnich (w tym także mikro), jak i dużych.

Więcej w dotacje dla firm, dotacje dla firm z lubelskiego
Dotacje na własny biznes wciąż do wzięcia

Projekty polegające na przyznawaniu finansowej pomocy na zakładanie własnych firm są realizowane we wszystkich województwach. Co więcej, w tym roku organizowane są kolejne konkursy, co sprawi, że pieniędzy będzie jeszcze...

Zamknij