Świąteczne miesiące mogą skomplikować firmowe harmonogramy

Niektóre świąteczne miesiące komplikują harmonogramy czasu pracy. Początkujący pracodawcy pytają, jak policzyć robocze godziny oraz czy i kiedy oddać dzień wolny. Dla tych, którzy przygodę z czasem pracy dopiero zaczynają, tłumaczymy najważniejsze zasady związane z organizacją pracy w świątecznych okresach. W kwietniu sprawa jest prosta, bo żadne ze świąt nie przypada w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jedyne, o czym należy pamiętać, to krótszy wymiar. Chodzi o godziny pracy, które zatrudniony powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym, np. w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, a nawet 12, gdy firma zastosuje rozwiązania z pakietu antykryzysowego. W tym zakresie matematyczne rachunki reguluje art. 130 k.p. i wynika z niego, że każda kadrowa musi przebrnąć przez trzy etapy: Etap 1 Szacujemy normę. Mnożymy 40 godzin (norma średniotygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni w okresie rozliczeniowym, a następnie do otrzymanej liczby dodajemy iloczyn ośmiu godzin (norma dobowa) przez liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystające); Etap 2 Odliczamy święta. Jeżeli w okresie rozliczeniowym święto wypada w innym dniu niż niedziela, to zmniejszamy wymiar czasu pracy o osiem godzin z tytułu każdego z tych świąt. W kwietniu święta są dwa, ale wymiar obniżamy tylko o osiem godzin, tj. z tytułu jednego z nich, bo pierwszy dzień Wielkanocy to niedziela; Etap 3 Odejmujemy nieobecności. Gdy w okresie rozliczeniowym pracownik ma nieobecność usprawiedliwioną, to szef obniża wymiar jego czasu pracy o liczbę godzin tej absencji w firmie, jeśli te godziny – zgodnie z rozkładem czasu pracy – przypadały do przepracowania w czasie tej absencji.

Więcej w urlopy
Przegląd światowych dni wolnych

Pracownicy w Europie otrzymują najbardziej hojny pakiet urlopowy na świecie według danych opublikowanych przez Mercer. Biorąc pod uwagę święta państwowe, pracownicy z Litwy i Brazylii mają potencjalnie dostęp do największej...

Zamknij