Pensja nie może zależeć od wyników pracodawcy

Przerzucenie na załogę ryzyka strat prowadzonej firmy jest niedopuszczalne. Szefowi nie wolno zatem powiązać części dotychczasowych wynagrodzeń z kondycją finansową zakładu pracy. Chyba że jest to premia.

Podział dotychczasowego ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia zasadniczego na części, z których jedna została uzależniona od wyników gospodarczych pracodawcy, jest sprzeczny z zasadą ryzyka gospodarczego pracodawcy – uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 24 września 2009 r. (II PK 57/09).

SN przypomniał, że to pracodawca ponosi ryzyko: gospodarcze, techniczne i osobowe. I nie wolno mu obciążać pracownika skutkami ujemnych wyników działalności gospodarczej. W zakresie wynagrodzenia za pracę zasada ta ma swoją podstawę także w art 78 § 1 kodeksu pracy. Według tego przepisu wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

Wprawdzie to wyliczenie jest przykładowe, ale wskazuje na rodzaj przesłanek, które powinny decydować o wysokości wynagrodzenia, które wypłacimy danemu zatrudnionemu. Skoro tak, to nie ma podstaw, żeby jego pensję uzależnić od kondycji finansowej całej firmy czy konkretnego jej oddziału. Takie działanie byłoby właśnie niedopuszczalnym przerzucaniem ryzyka gospodarczego na podwładnych.

Źródło: Rzeczpospolita

Więcej w pracodawcy
Korzyści dla pracodawcy

Objęcie pracowników ochroną ubezpieczeniową jest dla nich korzystne - to fakt niezaprzeczalny. Ale to tylko jedna strona medalu - takie ubezpieczenie dostarcza również wartości samemu pracodawcy. Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej jest...

Zamknij