Praca na etacie nie dla pomocy domowej

Umowa dla gosposi to karkołomne rozwiązanie, bo biurokracja i obowiązki przytłaczają. Jest ich jeszcze więcej, gdy pomoc domowa jest z Ukrainy. Osób, które angażują Ukrainki do sprzątania, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, jest bardzo dużo. Wybierają jednak szarą strefę, bo przerażają je procedury konieczne przy legalizacji zatrudnienia oraz biurokracja związana z zatrudnieniem.

Brak działalności gospodarczej nie przeszkadza w zawarciu umowy o pracę, bo osoba fizyczna zatrudniająca pracowników też jest pracodawcą. Chodzi raczej o to, że stosunek pracy rodzi określone obowiązki. Etatową gosposię trzeba zgłosić do ZUS, opłacać składki na Fundusz Pracy i pilnować, by jej wynagrodzenie nie było niższe od minimalnego. Do tego dochodzą jeszcze obowiązki z kodeksu pracy i właśnie z tego powodu zdecydowanie lepiej zatrudnić gosposię na zlecenie. Ale i ta umowa nie jest idealna, bo może się odbić czkawką w kontaktach z urzędem skarbowym. Nie wiadomo bowiem, czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a zatrudniająca na umowę-zlecenie jest płatnikiem podatku dochodowego i czy z tego tytułu powinna pobierać zaliczki od wynagrodzenia pomocy domowej. Zdaniem Ministerstwa Finansów nie, bo wynagrodzenie ze zlecenia należy zakwalifikować do tzw. innych źródeł przychodu. Nie wszyscy eksperci się z tym zgadzają. Mają też wątpliwości, czy ukraińska gosposia powinna rozliczyć się w Polsce, a jeśli tak – to w którym urzędzie. W wypadku umowy o pracę problemów jest mniej, bo przynajmniej wiadomo, że osoba fizyczna przyjmująca ją na etat jest płatnikiem podatku dochodowego i pobiera od jej wynagrodzenia zaliczki.

Źródło: Rzeczpospolita

Ostatnie zapytania:

  • czy osoba fizyczna może zatrudnić pomoc domową
  • czy mogę zatrudnić gosposie na 1/2 etatu
  • zatrudnienie pomocy domowej z ukrainy
  • co zrobi© jeżeli osoba fiZyczna zatrudnia pracowników a nie pobiera podatlu
  • rozliczenie pomocy domowej z ukrainy
  • zatrudnienie do sprzatania umowa
  • zatrudnienie gosposi
  • ZATRUDNIENIE GOSPOSI ZUS
  • zatrudnienie na etat przez osobę fizyczną
  • zatrudnienie osoby do sprzatania przez osobe fizyczna
Więcej w działalność gospodarcza
Załóż własną firmę jeszcze na studiach

Eksperci są zgodni: przyszłość należy do inżynierów i drobnych przedsiębiorców. Tym drugim na starcie pomagają akademickie inkubatory przedsiębiorczości i biura karier. Wszystkie uczelnie w Opolu mogą pochwalić się taką instytucją....

Zamknij