Pracownik parkuje, pracodawca płaci, ale nie zawsze ma koszt

Jeśli pracownik używa do celów służbowych własnego auta, to zwracając mu poniesione w związku z tym wydatki pracodawca może zaliczyć je do swoich kosztów podatkowych. Jednak nie zawsze w całości. Jednym z takich wydatków są opłaty za parkowanie. Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak je rozliczać: czy w całości w kosztach, czy tylko w ramach limitu kilometrówki.

Do firmowych kosztów można zaliczyć wydatki związane z używaniem do celów działalności gospodarczej samochodów niebędących środkami trwałymi. Mogą to być np. pojazdy wynajęte lub będące własnością pracowników. Jeśli chodzi o auta udostępnione pracodawcy przez pracowników, zastosowanie ma art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT) i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT), wyłączający z kosztów podatkowych wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów (osobowych i innych) na potrzeby podatnika:

– w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu;

– w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

Źródło: Rzeczpospolita