Styczniowy ranking lokat bankowych

W styczniu na lokacie miesięcznej można było zarobić do 5,1% w skali roku. Depozyty na 3 miesiące gwarantowały maksymalnie 6%, produkty na 6 miesięcy – do 6,5%, a najlepsze lokaty roczne – nawet 7,2%, ale tylko ze względu na obecność w ofercie tzw. „antybelek”, pozwalających uniknąć 19- procentowego podatku od zysków kapitałowych. Lokując oszczędności na 2 lata, można było natomiast zyskać do 7% w ujęciu rocznym, licząc się jednak ze zmiennym oprocentowaniem większości tego typu produktów.

Grudniowa decyzja RPP

W trakcie grudniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, dzięki czemu stopa referencyjna w dalszym ciągu wynosi 3,50%.

Lokaty miesięczne 

Średnie oprocentowanie lokat miesięcznych wynosiło w styczniu 3,17% (dla lokat na kwotę 5 tys. zł) lub 3,26% (przy wpłacie 20 tys. zł) w ujęciu rocznym. Najwyższe zyski z lokat na 1 miesiąc można było uzyskać w: Eurobanku (5,10% lub 5,05%), Meritum Banku (4,70%), Allianz Bank Polska (4,50%), Toyota Bank Polska (4,40%), VW Bank direct (4,40% lub 4,35%), AIG Bank Polska (4%), Invest-Banku (4%) oraz Polbank EFG (4%).

Lokaty 3-miesięczne

Średnie oprocentowanie lokat 3- miesięcznych wynosiło w styczniu 4,35% (dla lokat na kwotę 5 tys. zł) oraz 4,37% (przy wpłacie 20 tys. zł). Zdecydowanie więcej można było zyskać, lokując mniejsze sumy (ze względu na ograniczenia kwotowe przy otwieraniu depozytów antybelkowych). Najwyższe oprocentowanie lokat na 3 miesiące oferowały: Noble Bank (6% – oprocentowanie brutto lokaty antybelkowej do 13 tys. zł), Meritum Bank (5,70%), VW Bank direct (5,55%), Toyota Bank Polska (5,50%), Eurobank (5,15% lub 5,10%) oraz Citi Handlowy (5,05%).

Lokaty 6-miesięczne

Średnie oprocentowanie lokat półrocznych wynosiło w styczniu 4,63% (dla lokat na kwotę 5 tys. zł) lub 4,64% (przy ulokowaniu 20 tys. zł). Tak jak w przypadku lokat na 3- miesiące, również lokaty 6- miesięczne przynosiły wyższy zysk przy mniejszych wpłatach. Najwięcej na lokacie półrocznej zarobić można było w: Meritum Banku (6,50% – oprocentowanie brutto antybelki dla kwoty do 10 tys. zł), Noble Banku (6,20% – oprocentowanie brutto antybelki, kwota maksymalna: 13 tys. zł), Getin Banku (6%), Toyota Bank Polska (5,60%), Allianz Bank Polska (5,50%), Banku Pocztowym (5,50%), mBanku (5,35%) oraz VW Bank direct (5,35%).

Lokaty roczne

Lokaty 12-miesięczne gwarantowały w styczniu średnio 4,81% (dla lokat na kwotę 5 tys. zł) lub 4,80% (przy wpłacie 20 tys. zł). Najwyższe odsetki można było uzyskać w: Noble Banku (7,20% – oprocentowanie brutto lokaty antybelkowej do 13 tys. zł), Meritum Banku (6,65% – oprocentowanie brutto antybelki, kwota maksymalna: 10 tys. zł), Getin Banku (6%), VW Bank direct (5,90%, oprocentowanie zmienne), Banku Pocztowym (5,75%), Allianz Bank Polska (5,70%) oraz Toyota Bank Polska (5,65%).

Lokaty dwuletnie

Średnie oprocentowanie lokat dwuletnich wynosiło w styczniu 4,66% (dla kwoty 5 tys. zł) lub 4,79% (lokaty na 20 tys. zł). Największe zyski gwarantowały dwuletnie depozyty Banku Pocztowego (7,00%, oprocentowanie zmienne), Toyota Bank Polska (6,00%, oprocentowanie stałe), AIG Banku (5,85% lub 5,80%, oprocentowanie stałe), Lukas Banku (5,40%, oprocentowanie stałe), Noble Banku (5,38%, oprocentowanie średnie: w I roku 6,00%, w II roku 4,75%), Banku BPH (5,25%, oprocentowanie stałe) oraz Eurobanku (5,25%, oprocentowanie zmienne).

Ostatnie zapytania:

  • ibm lokat
  • ibmlokat
Więcej w bankowość
Mariusz Nawrocki w zespole Gold Finance

Mariusz Nawrocki zasilił zespół Gold Finance Doradcy Finansowi. Nawrocki będzie odpowiedzialny za rozwój i usprawnienie sieci sprzedaży firmy.Mariusz Nawrocki doświadczenie w zarządzaniu zespołem i kierowaniu procesem sprzedaży  zdobył m.in. na...

Zamknij