G-U Polska wystawia elektroniczne faktury dzięki itelligence

itelligence zakończyło wdrożenie rozwiązania e-faktura w firmie G-U Polska. Elektroniczna faktura jest rozszerzeniem funkcjonalności systemu  SAP wykorzystywanego w G-U Polska od 2004 roku. Dzięki e-fakturze G-U Polska usprawniło swój proces fakturowania, a także ograniczyło koszty związane z drukiem i wysyłką faktur pocztą tradycyjną.
 
Specjaliści itelligence umożliwili firmie G-U Polska wystawianie faktur podpisanych elektronicznie poprzez odpowiednie rozszerzenie rozwiązania SAP. Opiekunowie klientów w G-U generując dokumenty faktur w SAP, podpisują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wydanym im wcześniej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Podpis elektroniczny nadaje fakturze moc prawną i uwiarygodnia ją przed klientami G-U Polska. G-U Polska uzgodniło ze swoimi wybranymi klientami innowację w procesie fakturowania, a następnie udostępniło im przeglądarkę stworzoną przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Przeglądarka po otrzymaniu faktury umożliwia sprawdzenie jej wiarygodności i potwierdzenie jej pochodzenia.
 
Elektroniczny proces fakturowania przyniósł nam sporo korzyści. Dla naszych klientów jednakże ważne było to, aby e-faktury nie wymagały od nich żadnych specjalnych rozwiązań informatycznych. Dzięki wsparciu itelligence, udało się to osiągnąć. Odbiorcy otrzymują faktury elektroniczne jako załączniki formatu PDF w poczcie elektronicznej, nie potrzebują więc żadnych dedykowanych aplikacji. – mówi Teresa Żołnierek, Prokurent w firmie G-U Polska Sp. z o.o.

Więcej w e-faktura, ERP
itelligence przejmuje holenderską spółkę 2B Interactive

1 października 2009 r. itelligence, przejmuje holenderską spółkę 2B Interactive z siedzibą w Eindhoven. itelligence początkowo nabędzie 60% udziałów, aby ostatecznie zwiększyć swój pakiet udziałów do 100%. W ramach tego...

Zamknij