Hay Group rozpoczyna badanie “Best Companies for Leadership”

Hay Group rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji globalnego badania poświęconego tematyce przywództwa. W odpowiedzi na zmiany rynkowe opracowano nową formułę badania, a jego celem będzie od bieżącego roku wyłonienie organizacji o wysokiej kulturze przywództwa oraz diagnoza najlepszych praktyk związanych z rozwojem liderów.  Dane z firm działających w Polsce zbierane będą w dniach od 9 września do 7 października br. Wyniki badania ogłoszone zostaną w styczniu 2010 r. na stronach BusinessWeek online – który jest globalnym partnerem projektu badawczego.

„Best Companies for Leadership” to jedno z najbardziej prestiżowych badań, poświęconych w całości tematyce przywództwa. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne. W badaniu mogą wziąć udział firmy z 47 krajów, w których swoje oddziały posiada Hay Group. Dotychczas badanie znane było pod nazwą „Best Companies for Leaders”, a jego przedmiotem były praktyki związane z rozwojem liderów. Tegoroczna zmiana nazwy badania wynika z poszerzenia zakresu obserwacji o kwestie związane z cechami i ewolucją przywództwa, a także problematykę dot. zarządzania talentami.

W 2009 r. w badaniu po raz pierwszy uwzględnione zostaną bieżące i planowane działania firm w zakresie stymulowania rozwoju wszystkich pracowników, a przez to – docelowo całej organizacji. Jest to związane z obecną sytuacją ekonomiczną oraz koniecznością przygotowania przedsiębiorstw do działania w warunkach zmian rynkowych.

W trudniejszych warunkach rynkowych, kiedy firmy muszą sprostać nowym oczekiwaniom, szybkiej i efektywnej adaptacji oczekuje się zwykle od liderów biznesowych i najbardziej utalentowanych pracowników. Cechy te, często podawane jako najbardziej pożądane, nie wyczerpują jednak kwestii właściwej diagnozy zagadnienia. Dlatego wraz z inauguracją kolejnej edycji badania, warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki firmy o najwyższej kulturze przywództwa rozumieją zagadnienie przywództwa – komentuje Mik Kuczkiewicz, Prezes Hay Group Polska – O kreowaniu kultury przywództwa – a tym samym możliwości adaptacji firmy do zmian rynkowych – świadczy rozwój określonych kompetencji u wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla zajmowanego przez nich w strukturze organizacji” – dodaje Mik Kuczkiewicz.

Wyniki badania „Best Companies for Leadership” ogłoszone zostaną w styczniu 2010 roku na stronie Business Week online. Wszystkie firmy, które wezmą udział w badaniu, będą miały dostęp do pełnej wersji wyników. Zostaną one również opublikowane w formie raportu. Ponadto w lutym 2010 roku firma Hay Group zorganizuje międzynaradorowy webinar, który będzie formą interaktywnej prezentacji wniosków płynących z badania.

Więcej w badanie, lider
Badanie rynku pracy na IV kwartał 2009 r.

Manpower Polska ogłosił w dniu dzisiejszym, że pracodawcy deklarują mniejszą gotowość do zatrudniania nowych pracowników w IV kwartale 2009 r. w porównaniu do ubiegłego kwartału. Na podstawie deklaracji reprezentatywnej grupy...

Zamknij