Politechnika Wrocławska docenia Ogicom

Spółka Ogicom została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem „Biznes przyjazny nauce”, przyznanym przez Politechnikę Wrocławską. To kolejna nagroda na koncie Ogicom potwierdzająca dbałość firmy o najlepszą jakość i kompleksowość oferowanych usług oraz wkład w rozwój dialogu pomiędzy biznesem a nauką.

Tytuł „Biznes przyjazny nauce” przyznany został 23 czerwca br. z rąk prof. Jerzego Świątka, Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Kadra naukowa Uczelni doceniła działania firmy Ogicom na rzecz realizacji idei biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Jesteśmy niezmiernie dumni z wyróżnienia, szczególnie że zostało ono nam przyznane przez tak uznaną i prestiżową uczelnię, jaką jest Politechnika Wrocławska. Jest to spory sukces, który utwierdza nas w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju – mówi Krzysztof Szyszka, prezes firmy Ogicom.

Ogicom wyróżniony został za wkład w rozwój partnerstwa pomiędzy biznesem i nauką. Nie od dziś firma aktywnie włącza się w realizację badań naukowych oraz propagowanie wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii i rozwiązań internetowych dla firm. Zdobyta wspólnie wiedza przyczynia się zarówno do usprawnień w obszarze praktyki gospodarczej, jak i wypełnienia luki w naukowym poznaniu zagadnień związanych z biznesowym wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dla przykładu: wspólnie przeprowadzane badania stały się między innymi punktem wyjścia do opublikowania głośnych prac naukowych, a jednocześnie – dane empiryczne zostały wykorzystane przy konstruowaniu nowoczesnej usługi backupu danych on-line.

Krzysztof Szyszka tłumaczy: – Dla Ogicom ważny jest nie tylko zysk. Staramy się pobudzać polskich przedsiębiorców do działania, a także pomagać młodym ludziom, często studentom, w odkryciu własnej ścieżki kariery. Służyć temu ma rozbudowana oferta praktyk, która również została doceniona przez kadrę naukową uczelni.

Więcej w biznes, IT
3M wyznacza nowy trend na polskim rynku farmaceutycznym

Dywizja Consumer & Office 3M Poland Sp. z o.o. (m.in. marki Viscoplast, Nexcare i Post-it®) wdrożyła najnowocześniejsze rozwiązanie do zarządzania sprzedażą mobilną, oparte na systemie Emigo szczecińskiej firmy Sagra Technology.Od...

Zamknij