UMOWA O PRACĘ TAKŻE W JĘZYKU OBCYM

Uchwalona w zeszłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o języku polskim przewiduje między innymi, że cudzoziemiec zatrudniający się w polskiej firmie będzie mógł poprosić przyszłego pracodawcę o sporządzenie umowy o pracę.

Dotyczy to również innych dokumentów związanych z jego zatrudnieniem (na przykład świadectwa pracy) w obcym języku.Nowela nie wymaga nawet, by była to mowa ojczysta obcokrajowca. Wystarczy, że będzie to język, którym cudzoziemiec swobodnie włada.

Pracodawca nie będzie miał obowiązku przedstawienia inspektorowi tłumaczenia takich dokumentów. Kontrolerzy, jeśli będą mieli podejrzenie, że firma łamie umowę, będą musieli zamówić tłumaczenie u biegłego na koszt inspekcji. Obawiam się jednak że Państwowej Inspekcji Pracy trudno przyjdzie znaleźć pieniądze w budżecie na związane z tym wydatki – zauważa Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy.

Prawdopodobnie inspektorzy nie będą więc korzystali z tego uprawnienia, a firmy zatrudniające cudzoziemców na podstawie umów w obcych językach zyskają więcej spokoju w kontaktach z kontrolerami.

Źródło: Rzeczpospolita