MŁODZI I ZDOLNI, CORAZ CZĘŚCIEJ BEZ PRACY

Jak podaje „Dziennik”, coraz więcej młodych osób traci pracę. Najbardziej poszkodowane są osoby w wieku do 25 lat. W maju bezrobocie w tej grupie było wyższe o 25 proc. niż rok temu – bez zatrudnienia pozostawało aż 361,4 tys. osób. Kryzys dociska firmy, więc te tną etaty. A młodzież zajmuje pierwsze miejsce na listach zwolnień.

„Powód jest prosty: młode osoby najczęściej są zatrudniane na czas określony. W momencie gdy pogorszyła się koniunktura gospodarcza, firmy nie odnawiają z nimi kontraktów” – mówi prof Urszula Sztandar-Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego.

„Zwolnienie młodzieży jest tańsze niż osób z doświadczeniem zawodowym bo firmy zwykle nie zdążyły w nią zainwestować” – tłumaczy prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wiktor Wojciechowski z Fundacji FOR Leszka Balcerowicza powołuje się na badania przeprowadzone w Europie Zachodniej. Wynika z nich, że przedłużające się bezrobocie na starcie kariery odciska piętno na całym życiu. „Gdy osoba osiąga wiek 40 lat, jej wynagrodzenie może być nawet o 25 proc. mniejsze niż rówieśników, którzy znaleźli pracę po ukończeniu edukacji” – mówi.

Więcej w bezrobocie, praca
Kryzys – czas dla najlepszych

Echa światowego kryzysu ekonomicznego są odczuwalne w Polskich firmach już od ponad pół roku. Zmiana warunków na rynku powoduje, że wymagania stawiane najwyższej kadrze zarządzającej wzrastają. Od menedżerów oczekuje się...

Zamknij