Grupa Kapitałowa Telekomunikacji Polskiej rozszerza horyzonty

Firma WiedzaNet przygotowuje program szkoleniowy dla pracowników Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej. Poszerzenie kompetencji osobistych i zawodowych w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów w wyniku realizacji warsztatów twórczego myślenia.

„Kraina Kwitnącej Innowacyjności” to nazwa projektu, który od kwietnia 2009 roku będzie realizowany dla Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej. Program szkoleniowy ma innowacyjną formułę edukacyjną, która stanowi zintegrowany system oddziaływań kilku form dydaktycznych: e-learning, wirtualne klasy, zajęcia warsztatowe. Głównym celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych oraz nabycie umiejętności z zakresu kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który w 85 proc. finansowany jest przez Unię Europejską. Całkowity budżet przewidziany na ten projekt wynosi ponad 973 tyś. złotych.

.

– WiedzaNet jako dostawca rozwiązania edukacyjnego chce w tym projekcie rozszerzać umiejętności interpersonalne, ale także przekazać wiedzę z zakresu wdrażania i wykorzystania innowacyjnych pomysłów w organizacji. Do projektu rozwijającego kreatywne-twórcze postawy Telekomunikacja Polska zdecydowała się zastosować szkolenie nowej generacji – tzw. Blended-learning. – wskazuje Marta Machalska, Doradca Zarządu ds. Projektów Strategicznych w firmie WiedzaNet S.A.

WiedzaNet zajmie się obsługą projektu, który będzie się opierał na szkoleniach realizowanych za pomocą różnorodnych metod. Każda z 408 osób objętych programem szkoleniowym zostanie przeprowadzona przez jednolitą ścieżkę edukacyjną przy wykorzystaniu różnych narzędzi takich jak: szkolenia stacjonarne, e-szkolenia i sesje wirtualnej klasy. W ramach tego projektu WiedzaNet zamierza wykorzystać innowacyjne narzędzia do prowadzenia lekcji „na odległość”. Technologia ta umożliwia interaktywne nauczanie użytkowników w jednym momencie za pomocą różnych narzędzi – za pośrednictwem Internetu możliwe jest bezpośrednie przekazywanie tekstu, sekwencji wideo oraz dźwięków przy zachowaniu wysokiej jakości przekazu.

– Przede wszystkim zależy nam na rozwoju pracowników, którzy w wyniku realizacji tego projektu poszerzą kompetencje zawodowe poprzez nabycie umiejętności z zakresu kreatywnego i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów. Podejście to jest zgodne ze Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej, zawierającej plany rozwoju pracowników. Ponadto pozwoli to na rozwijanie modelu organizacji uczącej się, wykorzystującej wiedzę pracowników i przekazującej ją w ramach Grupy. Spodziewamy się, że w wyniku realizacji projektu, oprócz poznawania tajników myślenia i przyswojenia sobie technik zwiększających kreatywność, trening zainspiruje naszych pracowników do budowania nowej postawy wobec siebie i klienta – podsumowuje Tomasz Białobłocki, Dyrektor ds. Projektów Publiczno-Prywatnych.

W ramach szkoleń pracownicy Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej będą mogli dowiedzieć się więcej m.in. o komunikacji i współpracy w grupie, formułowaniu problemu, generowaniu pomysłów, udoskonalaniu rozwiązań i planowaniu działań w oparciu o metodę CPS (Creative Problem Solving). W programie planowane jest także poruszenie zagadnień z zakresu procesu tworzenia i treningu twórczości, udoskonalania pomysłów i przekonywania do nich innych oraz ich ewolucji.

Więcej w blended learning, szkolenia
#MPR#Start z Aniołem Biznesu

Po wakacjach wystartuje pierwszy w Polsce program szkoleń dla uczestników sieci Aniołów Biznesu, kursów skierowanych do inwestorów, którzy chcą wesprzeć finansowe nowe pomysły na biznes i do pomysłodawców. "W Polsce...

Zamknij