Badanie przyszłych inżynierów

42 proc. przyszłych inżynierów deklaruje, że wybór kierunku studiów był wynikiem zainteresowań, 17 proc. wybrało konkretną uczelnię ze względu na perspektywę wysokich zarobków – to wnioski z badań przeprowadzonych przez ArcelorMittal Poland S.A. przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Business for Society, na grupie 980 studentów 3, 4 i 5 roku trzech największych ośrodków akademickich kształcących umiejętności techniczne na Śląsku i w Małopolsce – Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej. Badanie jest częścią programu edukacyjnego „ZainSTALujsie.pl”.

– Podejmując decyzję o realizacji programu edukacyjnego „ZainSTALujsie.pl” chcieliśmy nie tylko pokazywać studentom i uczniom perspektywy rozwoju w branży hutniczej i dzielić się wiedzą, ale również poznać ich oczekiwania. Dzisiejszy rynek pracy wymaga dialogu i zaangażowania pracodawców w kształcenie przyszłych kadr. Wyniki badań są dla nas sygnałem, że coraz więcej młodych osób świadomie dokonuje wyborów edukacyjnych, analizuje sytuację rynkową i uważnie śledzi oferty swoich potencjalnych pracodawców – mówi Andrzej Wypych, dyrektor personalny ArcelorMittal Poland S.A.

Wyniki badania pokazują, że większość studentów dokonała świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Aż 42 proc. respondentów zadeklarowało, że przy wyborze uczelni wyższej kierowało się głównie swoimi zainteresowaniami. Zaledwie 8 proc. badanych przyznało, że to przypadek odegrał kluczową rolę przy wyborze studiów.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Analiza wyników badania wskazuje, że dla wielu studentów jednym z ważnych aspektów przy wyborze uczelni był czynnik finansowy. 17 proc. ankietowanych kierowała perspektywa atrakcyjnych zarobków po ukończeniu studiów. Wyniki badania pokazują również, że dla sporego grona respondentów nie jest obojętne na jakiej uczelni będą kształcili umiejętności techniczne. Dla 16 proc. ankietowanych ważny był sam prestiż wybranego ośrodka akademickiego. Prestiż, na który składają się takie czynniki, jak wysoka ocena kadry naukowej i absolwentów danej uczelni na rynku pracy. Analizowane są również miejsca zajmowane przez uczelnie wyższe w rankingach. Prestiż uczelni, zdaniem studentów, przekłada się na późniejsze powodzenie w znalezieniu dobrej pracy.

Respondentom nie są również obce realia dzisiejszego rynku pracy i alarmujące prognozy na kolejne lata. 13 proc. studentów jest świadoma rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrą inżynierską i upatruje w tej tendencji rosnących perspektyw dla absolwentów uczelni technicznych. To właśnie brak inżynierów na rynku pracy był dla nich decydującym czynnikiem przy wyborze studiów. Badanie pokazało, że czynnikiem, który ma najmniejszy wpływ na podjęcie decyzji o wyborze przyszłej uczelni są tradycje rodzinne.

Jak studenci dbają o swój rozwój zawodowy? – indywidualne i z pomocą uczelni

W rozwoju umiejętności respondentów wspierają ich uczelnie organizując różnego rodzaju bezpłatne warsztaty. Poświęcone są one najczęściej pisaniu CV i listu motywacyjnego oraz szeroko rozumianemu rozwojowi osobistemu (odpowiednio 26 proc. i 21 proc.). Udział w szkoleniach oferowanych przez uczelnie deklaruje 40 proc. studentów. Niemal tyle samo (41 proc.) , jako miejsce doskonalenia swoich kompetencji wybiera organizacje studenckie i koła naukowe działające na uczelniach, w których aktywne uczestnictwo stanowi namiastkę przyszłej pracy zawodowej. W nich właśnie mogą szlifować swoje umiejętności praktyczne i organizacyjne, ale również pogłębiać wiedzę merytoryczną w gronie osób o podobnym zakresie zainteresowań.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Prawie połowa respondentów (48 proc.) jako dodatkową inwestycję w swoja przyszłą karierę traktuje naukę języków obcych, deklarując uczęszczanie na dodatkowe kursy językowe. Niestety wymiar godzin obowiązkowych lektoratów językowych na uczelni okazuje się być zdecydowanie niewystarczający. Patrząc przez pryzmat 3 uczelni, których studenci uczestniczyli w badaniu, nie przekracza on od 2 do 3 spotkań po 45 minut tygodniowo na przestrzeni 4 semestrów.

70 proc. przyszłych inżynierów jako formę zdobycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania przyszłego zawodu traktuje udział w bezpłatnych praktykach. Liczba ta koreluje z liczbą osób, które zobligowane są przez uczelnię do odbycia co najmniej jednej praktyki zawodowej podczas całych studiów. Wymiar czasu jej trwania okazuje się zbyt krótki. Zależy on nie tylko do wyboru konkretnej uczelni, ale również samego wydziału i kierunku. Na Politechnice Krakowskiej jest to zwykle 6 tygodni, na AGH waha się od 2, po 4 do 9 tygodni, a na Politechnice Śląskiej są to zazwyczaj minimalnie 4 tygodnie.

Kolejne otrzymane dane pokazują jednak, że niewielu respondentów wybiega poza siatkę zajęć uczelnianych i we własnym zakresie szuka dodatkowych źródeł podwyższenia swoich kompetencji. Jak wynika z badania, zaledwie 14 proc. wzięło udział w programach stażowych.

Czy przyszły inżynier jest dobrze przygotowany do wejścia na rynek pracy?

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Ponad połowa ankietowanych studentów zapytana czy jest dobrze przygotowana do podjęcia przyszłej pracy, udzieliła odpowiedzi „raczej tak” (57 proc.). Zaledwie 14 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Aż 23 proc. twierdzi natomiast, że raczej nie jest przygotowana do wejścia na rynek pracy.

Większość respondentów (81 proc.) uważa, że w przyszłej pracy będzie im brakować głownie wiedzy praktycznej. Porównywalne liczby odpowiedzi padały przy braku wiedzy specjalistycznej i znajomości języków obcych (odpowiednio 29 proc. i 20 proc.).

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Wyniki badania opinii studentów prowadzonego przez organizatorów Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się” jednoznacznie wykazują brak praktycznego przygotowania studentów do wykonywania zawodu. Z powodu niewystarczającej znajomości języka obcego, wielu z nich napotka trudności z odnalezieniem się w międzynarodowych korporacjach, które są w stanie zagwarantować przyszłym inżynierom atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Sam prestiż uczelni, którym tak często kierują się absolwenci szkół średnich przy wyborze ośrodka akademickiego, nie zawsze wystarcza w dzisiejszych realiach rynku pracy. Największą szansę na odniesienie sukcesu mają ci absolwenci, którzy poza dyplomem renomowanej uczelni mogą się wykazać umiejętnością zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce – również w obcojęzycznym środowisku pracy, mówi Anna Wyczesany z ArcelorMittal Poland S.A.

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu i lutym 2009 roku przy współpracy Ambasadorów Klubów ArcelorMittal AGH i Politechniki Śląskiej, członków Klubu ArcelorMittal oraz współpracujące z Programem „ZainSTALuj się” organizacje studenckie: BEST Kraków, IAESTE Kraków i IAESTE Gliwice. Na Politechnice Krakowskiej w rozpowszechnienie badania zaangażowała się aktywnie Uczelniana Rada Samorządu Studentów.

Wyniki drugiej części badania zostaną opublikowane na początku kwietnia 2009 r.

Więcej w badania, kariera
Najniższe płace w regionie wschodnim

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak, najniższe zarobki w skali kraju odnotowano w 2008 roku w regionie wschodnim. Należą do niego województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie,...

Zamknij