500 tys. zł. na nowe miejsca pracy

„Planujemy rozpoczęcie przyjmowania wniosków od osób chcących skorzystać z pomocy finansowej w tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich w II kwartale tego roku” – wyjaśnia Maciej Ruba, kierownik Sekcji Wspierania Przedsiębiorczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostanie nieco zmieniony. Chodzi o złagodzenie wymogów dotyczących okresu, w jakim przedsiębiorca musi utrzymać w zatrudnieniu pracujące u niego osoby. Obecnie okres ten wynosi pięć lat, a zostanie skrócony do dwóch. „Prace nad nowelizacją są na ukończeniu. Spodziewamy się, że do końca marca będzie już podpisana. Dzięki temu ARiMR będzie przyjmować wnioski na nowych, złagodzonych już zasadach” – mówi Małgorzata Książyk, dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Z całej Polski docierają do mnie skargi od osób domagających się jak najszybszego uruchomienia unijnych środków. W czasie kryzysu takie pieniądze muszą szybko trafić na wieś” – tłumaczy Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Prawo do pomocy unijnej będą mieć przedsiębiorcy, którzy m.in. zatrudniają mniej niż dziesięciu pracowników oraz osoby pragnące uruchomić działalność gospodarczą. Wysokość dotacji nie może przekraczać 300 tysięcy złotych dla jednego podmiotu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
SZANSA DLA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) ma do rozdysponowania w latach 2007-2013 850 milionów euro na działania mające na celu upowszechnienie w firmach wykorzystania usług elektronicznych oraz internetu. W ramach...

Zamknij