…doskonałość, ekspresja, taniec, emocje… – Polski Teatr Tańca a w nim system CRM7

Polski Teatr Tańca jest profesjonalnym autonomicznym zespołem, który od początku swojego istnienia zachwyca i nieustannie wprowadza prekursorskie przedsięwzięcia artystyczne. W teatrze dyrektor Ewy Wycichowskiej taniec jest nieustannym procesem odkrywania nowych przestrzeni, jest łamaniem barier, wykraczaniem poza stereotypy, przyzwyczajenia, standardy.

Atrakcyjna oferta repertuarowa, nowy oryginalny język tańca i współczesna forma teatralna proponowane przez zespół poznański, spotykają się z uznaniem widzów na całym świecie przyczyniając się tym samym do propagowania polskiej kultury.

Miano jednego z najlepszych zespołów europejskich oraz niesamowita popularność spektakli Polskiego Teatru Tańca niewątpliwe przyczyniają się do dużej aktywności poznańskiego zespołu, licznej organizacji imprez kulturalnych, licznych kontaktów na szczeblu artystycznym, a tym samym do ogromu informacji przepływających przez biuro organizacyjne Polskiego Teatru Tańca.

Aby móc sprawnie zarządzać informacją przepływającą przez biuro Polskiego Teatru Tańca oraz utrzymywać pozytywne relacje z ośrodkami artystycznymi na całym świecie dyrekcja PTT zdecydowała się na wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7 proponowanego przez poznańską firmę more7 Polska Sp. z o. o.

Niestandardowe rozwiązanie, wykraczanie poza stereotypy, łączenie różnych dziedzin w jedną precyzyjną całość są to niewątpliwie te cechy systemu CRM7, które są zgodne z kierunkiem rozwoju i funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca oraz które miały znaczny wpływ na wybór systemu.

System CRM7 ułatwi PTT utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ośrodkami kulturalnymi będącymi partnerami PTT, ale również klientami, przyśpieszy przepływ informacji wewnętrznych, wspomoże organizację imprez oraz planowanie i realizację działań marketingowych. Aplikacja CRM7 to nowa jakość w kontaktach handlowych, jak również wsparcie zmian w kulturze firmy i podejściu biznesowym do klientów oraz partnerów.

Firma more7 Polska Sp. z o. o. ma nadzieję, że jej rozwiązanie w pozytywny sposób wpłynie na zarządzanie w Polskim Teatrze Tańca, a tym samym pośrednio przyczyni się do jeszcze sprawniejszego propagowania polskiej kultury w kraju i za granicą.

Tym samym firma more7 Polska Sp. z o. o. może pokusić się o stwierdzenie, że wprowadza nową jakość wśród systemów zarządzających – „kulturalny” CRM.

Więcej w CRM, informacja
CRM Berberis również w leasingu

Dzięki podpisanej umowie pomiędzy firmą BMS Creative a Europejskim Funduszem Leasingowym, już od stycznia 2009 roku produkty linii CRM Berberis będą dostępne również w leasingu. Jest to atrakcyjna oferta finansowania...

Zamknij