#MPR#Wypowiedz się o EURO w Inwestycje.pl

Czy jesteś za wprowadzeniem euro w Polsce? Czy obawiasz się wzrostu cen po przyjęciu euro? Czy euro przyczyni się do wzrostu inwestycji zagranicznych? Czy wspólna waluta ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu? Czy według Ciebie polska gospodarka jest przygotowana na przyjęcie euro 1 stycznia 2012 roku? To 5 z 10 pytań ankiety Inwestycje.pl „Wypowiedz się o euro”, do udziału w której redakcja serwisu zaprasza wszystkich swoich czytelników.

Kiedy należy przyjąć wspólną walutę, po jakim kursie oraz co z tego będziemy mieli – to dzisiaj podstawowe pytania w toczącej się dyskusji na temat euro. Ankieta dostępna jest w Inwestycje.pl – inwestycje.pl/ankieta_euro_w_polsce.

Euro oznacza większą konkurencyjność na tle światowych gospodarek, szybszą integrację z państwami Europy, pogłębianie i umocnienie relacji handlowych z Państwami UE, w tym dzięki uproszczeniu procedur transakcji i zawierania umów z partnerami.

– Polska zobowiązała się do przyjęcia euro, gdy wstąpiła do Unii Europejskiej. Dlatego im wcześniej wejdziemy do strefy euro, tym szybciej skorzysta na tym nasza gospodarka – przypomina Ewa Chojnacka z portalu Inwestycje.pl.

Druga strona medalu to efekty wprowadzenia euro, które odczujemy na co dzień, we wzroście cen produktów. Z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski raportu „Efekty zaokrągleń cen w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego” wynika, że największy wzrost cen będzie dotyczył grupy tzw. cen „niskich”, co oznacza, że najbardziej podrożeją towary najczęściej przez nas kupowane.

Połowa wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego jest ponoszona na dobra i usługi, których cena „jednostkowa” nie przekracza 7,6 zł i to właśnie te produkty i usługi podrożeją najbardziej po przyjęciu euro przez Polskę. Efekt cenowych zaokrągleń zależy w dużej mierze od przyjętego kursu wymiany złotego na euro, ale uwzględniając doświadczenia innych krajów, możemy się spodziewać, że podrożeją żywność i napoje bezalkoholowe, łączność (zwłaszcza SMS-y), rekreacja i kultura, usługi hotelarskie i restauracyjne – podkreśla Anna Sołowska z portalu Inwestycje.pl.

Co na to rynek, jak kształtują się nastroje społeczne, jakie odczucia budzi w ludziach wprowadzenie euro? Na te i inne pytania odpowiedź dadzą wyniki ankiety przygotowanej przez redakcję Inwestycje.pl, w której pytamy o najważniejsze aspekty wprowadzenia euro w Polsce. Pytania zostały wyselekcjonowane w ten sposób, by potraktować temat całościowo – kierują uwagę czytelnika na aspekty makro i mikro-ekonomiczne wprowadzenia euro. Wyniki ankiety zostaną opublikowane na łamach Inwestycje.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie >>>>

Więcej w ankieta, EURO
Przedsiębiorcy chcą euro

Wejście Polski do strefy euro to przede wszystkim likwidacja ryzyka kursowego. Obecnie jest ono dla przedsiębiorstw zagrożeniem, stwarza trudne do przewidzenia wahania wysokości przychodów i należności. - Zredukowanie tej niepewności...

Zamknij