ZLECENIE USŁUG NA ZEWNĄTRZ MOŻE ODEBRAĆ CI PERSONEL

Przejęcie przez nowego pracodawcę mienia dotychczasowego pracodawcy nie jest warunkiem koniecznym przejścia (części) zakładu. Do tego może bowiem dojść również wtedy, gdy przejmowane są wyłącznie funkcje; zadania wykonywane przez pracowników, stanowiące całość lub część zakładu.

Przejęcie pracowników następuje z mocy prawa (automatycznie) i nie zależy od jakichkolwiek czynności pracowników (np. wyrażenia przez nich zgody).

Co prawda w następstwie transferu zmienia się podmiot po stronie pracodawcy, ale nawiązany przed przejściem stosunek pracy wciąż trwa i w mocy pozostają zawarte wcześniej umowy o pracę. Dyskusyjne jest natomiast, czy przejście następuje, gdy outsourcing wiąże się z powierzeniem wykonywania czynności podmiotowi niebędącemu dotychczas pracodawcą, czyli niebędącemu zatrudniającą pracowników jednostką organizacyjną lub osobą fizyczną.

Z przejściem części zakładu mamy do czynienia m.in. wtedy, gdy część działalności pracodawcy (jego dotychczasowych funkcji) zostaje – na podstawie umowy cywilnej – przekazana wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, będącemu pracodawcą. W ślad za przekazanymi funkcjami na nowego pracodawcę przechodzą wykonujący je dotychczas pracownicy. Po przejściu powinni podlegać kierownictwu nowego pracodawcy (tj. firmy outsourcingowej), pracować w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie.

Źródło Dobra Firma- Rzeczpospolita


Więcej w outsourcing, przejęcie mienia
Rzetelny Outsourcer

Firma One 2 One Communication Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej Trimtab S.A., otrzymała tytuł w plebiscycie „Rzetelny Outsourcer”, zorganizowanym po raz pierwszy przez Outsourcing Magazine. Dziesięć tytułów i...

Zamknij