Praca za granicą a staż pracy w Polsce

Coraz częściej wśród pracowników firmy można znaleźć osoby, które tymczasowo – przez kilka miesięcy lub nawet lat – były zatrudnione za granicą. W związku z tym pojawiają się wątpliwości dotyczące wliczania tego okresu do stażu pracy oraz wyliczania wymiaru urlopu – wyjaśniamy je w poniższym artykule.

Zaliczanie pracy w UE i EOG – zawsze obligatoryjnie

Nie tylko okres pracy w Polsce zalicza się do stażu pracy. Obywatele państw Unii Europejskiej, a także obywatele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są traktowani w sposób uprzywilejowany w kwestii zaliczania do pracowniczego stażu pracy w Polsce okresów zatrudnienia w którymkolwiek z państw UE/EOG. Taki okres pracy trzeba bowiem zaliczyć pracownikowi niezależnie od tego, jak dawno praca ta się odbywała i niezależnie, czy za ten czas były odprowadzane składki na Fundusz Pracy. Zasady te dotyczą przede wszystkim obywateli następujących krajów oraz pracy w tych krajach:

 • państwa Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Węgry oraz Włochy,
 • państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależące do UE: Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Pozostałe kraje – jeżeli były opłacane składki na Fundusz Pracy

Okresy zatrudnienia obywateli polskich oraz obywateli pozostałych wymienionych wyżej państw, w kraju nienależącym do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. w USA, Rosji czy Chinach) polski pracodawca jest obowiązany zaliczać jedynie w sytuacji, gdy za dany okres pracy za granicą zostały opłacone we właściwym trybie składki na Fundusz Pracy.

Pracodawca decyduje, które dokumenty uzna za wystarczające

Aby zaliczyć staż pracy za granicą, musi on być udokumentowany. Przepisy nie precyzują jednak, jakie dokumenty powinien przedstawić pracownik starający się o uznanie zagranicznego stażu pracy. Dlatego należy przyjąć (taki pogląd wyraziło również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), że mogą to być wszelkie dokumenty, które w sposób wiarygodny co najmniej uprawdopodobniają fakt zatrudnienia w określonym czasie u danego pracodawcy zagranicznego. Wynika z tego, iż pracownik może przedłożyć pracodawcy nie tylko zagraniczny odpowiednik polskiego świadectwa pracy, lecz także np. umowę o pracę, zaświadczenie wystawione przez zagranicznego pracodawcę, „paski” wynagrodzeń, dokumenty dotyczące zgłoszenia i podlegania ubezpieczeniu społecznemu, dokumenty podatkowe itd. Co za tym idzie, to pracodawca decyduje, czy dany dokument jest wystarczającym potwierdzeniem pracy.

Urlop na polskich zasadach

Zaliczenie poszczególnych okresów pracy do stażu pracy będzie miało zasadnicze znaczenie przy ustalaniu wymiaru urlopu pracownika.

Przykład:

Pracownik zatrudniony jest w firmie od 1 października 2008 r. Ukończył studia (licencjat), potem pracował 3 miesiące w jednej firmie, a następnie wyjechał do Anglii i pracował od 23 lipca 2007 r. do 7 września 2008 r. (jest potwierdzenie pisemne, jest podpis HR Officer, nie ma pieczątki). Jak wyliczyć mu wymiar urlopu?

W tym przypadku, niezależnie od tego, ile z tych okresów pracodawca uzna za „udokumentowane”, pracownikowi będzie przysługiwało 20 dni urlopu, gdyż jego staż pracy będzie krótszy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

 • art. 154 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
 • art. 1 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, art. 86 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415).

Autor: Aleksandra Pudzianowska

Źródło: Portal kadrowy, portalkadrowy.pl

Kontakt: Robert Wierzbicki e-mail: RWierzbicki@wip.pl

Ostatnie zapytania:

 • praca za granica a staż pracy w polsce
 • czy lata pracy za granica podlegaja urlopowi w polsce
 • praca w uk staz pracy w polsce
 • praca w USA do stażu pracy w Polsce
 • staz pracy w polsce praca w irlandii
 • udokumentowanie stażu pracy za granicą
 • uznanie skladek z polski do macierzynskiego w irlandii
 • Zaliczanie do stazu dawnej pracy za granica
 • zasilek za granica a staz pracowniczy w Polsce
 • praca w irlandi jakie zaswiadczenia aby lata pracy liczyly sie w polsce
Więcej w EOG, Fundusz Pracy
#MPR#Firmy domagają się zawieszenia poboru składek

W 2009 roku w FP i FGŚP ma być prawie 12 mld zł nadwyżki. Rząd nie zamierza w 2009 roku rezygnować z poboru składek do funduszy. W przyszłym roku 3,1...

Zamknij