JAK I GDZIE ZNALEŹĆ IDEALNEGO KANDYDATA DO PRACY …

Punktem wyjścia do rozpoczęcia rekrutacji powinny być przynajmniej dwa dokumenty: opis stanowiska pracy oraz profil osobowy pracownika. Opis stanowiska pracy pozwala przeanalizować pracę wykonywaną na danym stanowisku, podległości służbowe, zakres obowiązków, wymagane kwalifikacje, warunki pracy i pakiet świadczeń.

Profil osobowy opisuje kompetencje, czyli zakres wiedzy, umiejętności, predyspozycji, doświadczeń oraz cech charakteru osoby zatrudnionej na danym stanowisku, najczęściej w układzie: elementy niezbędne – praca nie może być wykonywana bez odpowiednich cech i umiejętności pracownika, elementy pożądane – to dodatkowe atuty kandydata, szczególnie pomocne kryterium oceny, gdy pracodawca będzie zmuszony wybrać jednego spośród kilku podobnych kandydatów, elementy niewskazane – to cechy, których obecność praktycznie uniemożliwia wykonywanie danej pracy

Do najczęściej uczęszczanych obecnie miejsc w internecie należą portale społecznościowe, dlatego wielu pracodawców decyduje się na zamieszczenie ogłoszenia właśnie tam (np. na www.goldenline.pl). Jeśli nie mamy w firmie osób, które mogłyby profesjonalnie przeprowadzić proces rekrutacji, można skorzystać z wyspecjalizowanych firm doradztwa personalnego lub agencji pracy czasowej. Firmy te ponoszą odpowiedzialność za rzetelność wykonania procesu, a często również umowa obejmuje gwarancję bezpłatnego ponownego przeprowadzenia procesu w sytuacji, gdyby kandydat nie sprawdził się lub odszedł przed ustalonym przez strony czasem.

Źródło: Gazeta Prawna.pl