Strategia zarządzania ryzykiem

Firma Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) ogłosiła strategię zarządzania ryzykiem dotyczącym informacji oraz wprowadzenie na rynek produktów ułatwiających zabezpieczenie nieustrukturyzowanych danych i zarządzanie nimi (np. pocztą e-mail, wiadomościami z komunikatorów internetowych oraz plikami).

Wyniki nowej ankiety przeprowadzonej wśród kierowników działów informatycznych wykazały, że nieustrukturyzowane informacje są nie tylko główną przyczyną wzrostu kosztów pamięci masowej, ale również generują problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz wyzwania natury biznesowej, wynikające z braku strategii zarządzania ryzykiem dotyczącym informacji. Plan firmy Symantec w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczącym informacji umożliwia firmom ochronę danych w dowolnym miejscu, redukcję kosztów pamięci masowej i zautomatyzowanie przepływu pracy.

Ankieta przeprowadzona przez firmę Symantec wśród kierowników działów informatycznych wykazała, że:

  • 85 procent respondentów oceniło ochronę bieżących i zarchiwizowanych informacji biznesowych jako „ważną” lub „bardzo ważną”.
  • Połowa ankietowanych stwierdziła, że dane poczty e-mail i programu SharePoint w ich firmie rosną w tempie ponad 30 procent rocznie.
  • 75 procent osób wskazało, że zmniejszenie rozmiaru pamięci masowej przeznaczonej na przechowywanie nieustrukturyzowanych informacji jest „ważne” lub „bardzo ważne”.
  • Tylko 15 procent ankietowanych byłoby w stanie postawić swoją pensję na to, że mogliby szybko uzyskać dane wymagane w przypadku postępowania sądowego.

„Firma Symantec potrafi sprostać krótko- i długoterminowym wyzwaniom, ponieważ stosuje strategię zapewniającą ochronę nieustrukturyzowanych danych bez względu na to, kiedy się pojawią i gdzie się znajdują” — powiedział Francis deSouza, starszy wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem dotyczącym informacji w firmie Symantec. „Nasze podejście umożliwia zdecydowane ograniczenie kosztów pamięci masowej, eksploatacji serwera i zużycia energii, a także upraszcza i automatyzuje proces wyszukiwania informacji wymaganych ze względów biznesowych, prawnych i proceduralnych”.

Podczas konferencji Vision, która odbyła się niedawno w Hadze w Holandii, firma Symantec ujawniła szczegóły dotyczące trzech nowych produktów leżących u podstaw strategii zarządzania ryzykiem dotyczącym informacji. Według badań firm Gartner i IDC każdy z tych produktów ma największy udział w rynku (w swoim segmencie), co daje klientom poczucie korzystania z najlepszych rozwiązań.

Więcej w informacja, strategia
Nowa strategia Integry

Z prawdziwą przyjemnością chcemy poinformować, że od 1 listopada 2008 r. w związku z intensywnym rozwojem firmy następują w Integrze duże zmiany. 1. Wprowadzamy nowy wizerunek, ponieważ od roku systematycznie:...

Zamknij