Kto może uczyć języków obcych?

W obecnych czasach w przedszkolach i szkołach coraz większy nacisk kładzie się na nauczanie języków obcych. Jednak aby dzielić się swoja wiedzą i nauczać w szkole czy przedszkolu nie wystarczy doskonała znajomość języka. Każdy nauczyciel powinien spełniać określone warunki. Poniższy tekst przedstawia jakie kwalifikacje umożliwiają karierę nauczyciela języków obcych.

Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ma osoba, która posiada:

1) dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologa w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego i ma przygotowanie pedagogiczne albo

2) dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, i ma przygotowanie pedagogiczne albo

3) dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych: a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub b) w specjalności danego języka obcego bądź lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne lub: • dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu albo • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) i świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II lub świadectwo znajomości danego języka obcego w zakresie zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, a ponadto ma przygotowanie pedagogiczne.

(§ 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r.). W załączniku do tego rozporządzenia wymienione są świadectwa potwierdzające znajomość następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego.

W zakresie podstawowym, zaawansowanym i biegłym oraz świadectwa potwierdzające złożenie egzaminu nauczycielskiego z języka obcego, jak również instytucje przeprowadzające te egzaminy.

Kształcenie nauczycieli odbywa się w szkołach wyższych. Jedynie w przypadku nauczycieli języków obcych stworzone zostały – ze względu na zapotrzebowanie na nauczycieli języków zachodnioeuropejskich – inne dodatkowe możliwości uzyskania kwalifikacji. Dotyczą one wyłącznie specjalności językowych, w których szkoły wyższe nie kształcą odpowiedniej do potrzeb liczby nauczycieli.

Możliwość uzyskania kwalifikacji poprzez egzamin z języka obcego, tj. egzamin potwierdzony świadectwem, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, dotyczy pięciu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

W przypadku pozostałych języków obcych uzyskanie kwalifikacji możliwe jest wyłącznie poprzez ukończenie odpowiednich studiów filologicznych lub nauczycielskiego kolegium języków obcych.

Uwaga! Uzyskiwanie kwalifikacji do nauczania języka obcego nie jest jednak możliwe poprzez ukończenie studiów podyplomowych, z wyjątkiem przygotowania pedagogicznego do nauczania danego języka.

Osoby, które zdobywają kwalifikacje w formach pozaszkolnych, powinny, poza odpowiednim poziomem wykształcenia oraz uznawanym świadectwem egzaminacyjnym z języka obcego, posiadać przygotowanie pedagogiczne do nauczania danego języka. Wymiar przygotowania pedagogicznego nie może być mniejszy niż 270 godzin zajęć teoretycznych i 150 godzin praktyki pedagogicznej. Przygotowanie pedagogiczne powinno obejmować:

 • metodykę nauczania danego języka,
 • realioznawstwo (tj. wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i literatury danego obszaru językowego),
 • gramatykę pedagogiczną,
 • psychologię,
 • pedagogikę.

Przygotowanie to można uzyskać przez ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego z zakresu nauczania danego języka obcego.

Źródło: Kadry w oświacie www.edukadry.pl

Kontakt:
Robert Wierzbicki e-mail: RWierzbicki@wip.pl

Ostatnie zapytania:

 • C NMKJJO
 • jakie wykształcenie aby uczyc dziec w podstawowce angielskiego forum 2018
 • jakie trzeba spelnic warunki zeby uczyc jezyka angielskiego w szkole w Polsce ??
 • czy po studiach filologicznych mozna uczyc w szkole
 • kto moze uczyć jezyka niemieckiego
 • lingwistyka czy mozna uczyc
 • czy mozna uczyc w szkole jezykowej bez wyksztalcenia pedagogicznego
 • kto moze uczyc jezyka niemieckiego w szkole
 • ktomoże uczyć angielskiego poza szkołą
 • czy moge zostac nauczycielem angielskiego w wieku 48 lat - po licencjacie