Ojcowie nabędą prawo do urlopu tacierzyńskiego

Od przyszłego roku ojcom może przysługiwać tzw. urlop tacierzyński. Będą mogli z niego skorzystać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

W przyszłym tygodniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłoszą poprawkę do tzw. ustawy prorodzinnej, zgodnie z którą ojcowie będą mieli prawo do urlopu tacierzyńskiego.

Jeśli wymiar tzw. tacierzyńskiego miałby wynosić dwa tygodnie, nie będą konieczne żadne dodatkowe zmiany w kodeksie pracy. Natomiast przyznanie trzech lub czterech tygodni wolnego na opiekę nad dzieckiem, wiązałoby się z wydłużeniem okresu, w którym tylko matka dziecka może korzystać z urlopu macierzyńskiego. Obecnie, po 14 tygodniach takiego urlopu, dalszą jego część może wykorzystać ojciec dziecka.

Projekt nowelizacji k.p. zakłada wydłużenie macierzyńskiego z obecnych 18 do 20 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) i przyznanie dodatkowo 6 tygodni fakultatywnego urlopu, z którego mogłaby korzystać matka lub ojciec dziecka. W praktyce mogłoby się więc zdarzyć, że ojciec dziecka, który wykorzystał część urlopu macierzyńskiego (po 14 tygodniu), urlop fakultatywny i trzy lub cztery tygodnie tacierzyńskiego, przebywałby na urlopie z tytułu urodzenia dziecka o jeden lub dwa tygodnie dłużej niż matka.

Zgodnie z propozycją PIS, ojciec nie mógłby korzystać z urlopu tacierzyńskiego w tym samym czasie, gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim.

Pomysł opozycji wstępnie popiera Platforma Obywatelska.

Źródło:Gazeta Prawna

Więcej w nowelizacja, sukces w biznesie, szkolenia dla menadżerów, urlop macierzyński, urlop tacierzyński, wywieranie wpływu
Negocjowanie na opak

Zakłada się, że podczas negocjacji mężczyźni będą bardziej asertywni, a kobiety skupią się na nawiązywaniu więzi z partnerem - czytamy na portalu KopalniaWiedzy.pl Jared Curhan z MIT i Jennifer Overbeck...

Zamknij