Jak obejść „efekt przystanku” w telemarketingu?

Pracownicy w call center tworzą charakterystyczną grupę Pracowników, którzy będąc zmotywowani tylko wysokością wynagrodzenia odbywają „staż” w firmie trwający statystycznie około 12- stu miesięcy. Zarządzanie zespołem, dla którego członków dotychczasowa praca to tylko przystanek w dalszej karierze wymaga od menedżera doskonałych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

Wyżej wymienione umiejętności są pomocne w stosowaniu miękkich technik motywowania. Miękkie techniki motywowania są niezwykle użyteczne w dynamicznym środowisku, gdzie pieniądz jest główną siłą napędową Pracownika. Stanowią one alternatywę do wysokości wynagrodzenia i są ukierunkowane na wdrożenie i zapewnienie poczucia wartości konsultanta.

– Z własnego doświadczenia obserwuję, że stosujący je menedżer wykształca pozytywne relacje z zespołem, które pozwalają mu później na skuteczne wprowadzanie pożądanych zmian – mówi Maciej Żylewicz, dyrektor generalny firmy szkoleniowej Piasecka&Żylewicz, trener i business coach – ale przede wszystkim na wypracowanie lepszych wyników czy to sprzedażowych bądź wysokiego standardu obsługi Klienta przez konsultantów.

Wyjaśnienie powodów, dla których taka zmiana następuje jest kilka, od „podzielenia się odpowiedzialnością” z konsulatem za osiąganie wyników, i tym samym ukształtowanie u niego poczucia zależności, kończąc na zmianie postawy i stosunku do wykonywanej pracy.

Więcej na temat technik zarządzania i motywowania zespołu Pracowników call center dowiedzą się Państwo na warsztatach Call center-Kuźni Kadr organizowanych w ramach IV edycji projektu Siła Telemarketingu, w dniu 30 września 2008.

Więcej informacji o warsztatach pod adresem: http://telemarketing.nf.pl

Więcej w call center, telemarketing
Reklamacja – czy jest się czym martwić?

Relatywnie niewielu niezadowolonych klientów decyduje się na zgłoszenie reklamacji bądź wyrażenie swojej opinii firmie. Dlatego też każda interakcja tego typu może być jedynie czubkiem góry zbudowanej z niezadowolenia Waszych klientów....

Zamknij