WYJECHALIŚMY I NIE WRACAMY

Według danych PKPP „Lewiatan” ogółem z Polski pragnie wyjechać do pracy za granicę 23, 1 procent ludzi, z czego 10, 5 procent posiada odpowiednie kompetencje w swojej branży. Grubo ponad 40 procent z pragnących emigracji to wykwalifikowani robotnicy, jednak spośród nich w istocie tylko 18 procent pobrało rzetelną naukę.

Do wyjazdu chełpią się również robotnicy niewykwalifikowani (niecałe 36 procent), pracownicy fizyczno-umysłowi (blisko 35 procent) oraz dyrektorzy i prezesi (ponad 31 procent). Spośród potencjalnych uciekinierów jedynie 5 procent robotników niewykwalifikowanych posiada stosowne kompetencje, podobnie jak 7,7 procent pracowników fizyczno-umysłowych. Tymczasem na ucieczkę z Polski decyduje się także aż 19 procent dobrze wykształconych dyrektorów i prezesów.

Indywidualni przedsiębiorcy zaledwie w reprezentacji niecałych 8 procent decydują się na wyjazd z Polski. Właściciele prywatnych firm zatrudniający pracowników najemnych są skłonni do emigracji w mniej niż 20 procentach, a tendencja ta u rolników i ludzi zawodowo twórczych, jak również u specjalistów z wyższym wykształceniem, nie przekracza 26 procent. Personel administracyjno-biurowy wyraża skłonność do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy w 30, 5 procentach.

Kompetentni do emigracji w swoim fachu są zwłaszcza właściciele prywatnych firm (wskaźnik 15,4 procent).

Więcej w emigracja, praca
PRACOWNICY MAJĄ TYDZIEŃ NA ZASTANOWIENIE

Zdarza się, że firmom head-hunterskim wystarczy kilka dni na znalezienie kandydata do pracy. Sprawdzanie i przejście pracownika do nowej firmy zazwyczaj trwa jednak co najmniej kilka tygodni lub miesięcy. Proces...

Zamknij