#MPR#Zatrudnienie nad Sekwana juz bez ograniczeń

Od 1 lipca 2008 roku Polacy mogą pracować we Francji bez pozwolenia. Tygodniowa norma czasu pracy wynosi tam 35 godzin, a za każdy miesiąc należy się 2,5 dnia urlopu. Polacy nie muszą się już ubiegać o kartę pobytu i uzyskiwać zezwolenia w celu wykonywania pracy zarobkowej na całym terytorium Francji. Bez znaczenia jest już także branża zatrudnienia.

Do lipca tego roku obowiązywały uproszczone procedury zatrudniania pracowników z Polski wykonujących tzw. zawody deficytowe w kilku branżach gospodarki, w m.in. budownictwie, hotelarstwie, rolnictwie. Przy wydawaniu zezwoleń na pracę w tych zawodach nie była brana pod uwagę sytuacja na lokalnym rynku pracy. Ograniczona jest jedynie działalność w ramach tzw. zawodów reglamentowanych, np. adwokata czy księgowego. Osoby je wykonujące będą poddane regulacjom francuskim obowiązującym w danym sektorze.