BĘDZIE MOŻNA ZAWIESIĆ FIRMĘ NA DWA LATA

Sejm zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Komisja Gospodarki, do której skierowany został projekt w marcu, będzie domagała się uchwalenia go już podczas tego posiedzenia parlamentu.

Projekt przewiduje możliwość: zawieszania działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 24 miesięcy przez przedsiębiorców niezatrudniąjących pracowników, a także występowania o interpretację przepisów do organów administracji publicznej. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników będzie mógł zrobić przerwę w działalności gospodarczej nawet na dwa lata. Gdy zaś prowadzi działalność w formie spółki prawa cywilnego, to wówczas działalność będą musieli zawiesić wszyscy wspólnicy.

– Takie ograniczenie tylko do przedsiębiorców niezatrudniąjących pracowników zostało uzasadnione tym, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie może dotyczyć składek płaconych przez pracodawców za pracowników – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie będzie mógł wykonywać działalności gospodarczej i osiągać przychodów z tej działalności. Natomiast może wykonywać czynności, które są niezbędne do zabezpieczenia źródeł przychodów, przyjmować należności i regulować zobowiązania, które powstały jeszcze zanim zawiesił działalność, a także zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.

Oprócz tego może uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, zostać poddany kontroli oraz osiągać przychody z działalności gospodarczej prowadzonej jeszcze przed jej zawieszeniem.

Przedsiębiorca będzie mógł domagać się od organu administracji publicznej lub od państwowej jednostki organizacyjnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów nakładających na niego obowiązek świadczenia daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia.

– Teraz wiążące interpretacje wydawane są tylko w podatkowych indywidualnych sprawach przedsiębiorców, co jest krytykowane z uwagi na wąski zakres spraw, których może dotyczyć interpretacja – mówi Wojciech Biernacki.

Wniosek będzie mógł dotyczyć stanu faktycznego oraz zdarzeń, które będą mogły wystąpić dopiero w przyszłości. We wniosku przedsiębiorca musi przedstawić stan faktyczny albo to zdarzenie oraz własne stanowisko w sprawie. Interpretacja zawierać musi stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem w sprawie wniesienia środka zaskarżenia.

źródło:GazetaPrawna.pl

Więcej w prawo cywilne, swoboda działalności gospodarczej
Wprowadzanie wzorców, gdy umowa trwa

Firma posiadająca dość silną pozycje na rynku nie musi zgadzać się na propozycje innych uczestników obrotu i może wprowadzić własne wzorce umów. Musi jednak, tak jak każdy, przestrzegać kodeksu cywilnego....

Zamknij