Wskaźnik zatrudnienia rośnie

Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, aż 32 proc. polskich pracodawców chce w II kwartale tego roku zwiększyć zatrudnienie. Zredukowanie liczby personelu przewiduje z kolei tylko 3 proc. firm. Tak wynika z najnowszego raportu firmy pośrednictwa pracy Manpower, która co kwartał pyta pracodawców z 32 krajów o ich plany dotyczące zatrudnienia.

W Polsce badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono dopiero po raz drugi. Kwartał do kwartału mamy niewielki spadek, ale zapowiedzi pracodawców wyglądają nadal optymistycznie. Różnica między odsetkiem firm zwiększających liczbę etatów a przedsiębiorstw zamierzających likwidować miejsca pracy, czyli tzw. wskaźnik zatrudnienia netto, wynosi w przypadku naszego kraju 29 punktów proc.

– Dużo gorzej jest w Europie Zachodniej – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska. Jej zdaniem, porównuj ąc wyniki rok do roku widać już nadchodząca recesję. – Patrząc przez poszczególne lata, plany zatrudnienia zawsze dobrze odzwierciedlały to, co stanie się w gospodarce w kolejnych miesiącach – dodaje.

W Polsce wszystkie dziesięć przebadanych przez Manpower sektorów gospodarki planuje wzrost zatrudnienia w przyszłym kwartale. -Wyraźnie widać to też po liczbie klientów, zgłaszających się do naszej agencji – mówi Iwona Janas.

Najambitniejsze plany mają kopalnie i przemysł wydobywczy – tam wskaźnik zatrudnienia netto wynosi 47 pkt. proc. wskaźnika netto. W zeszłym kwartale branża ta miała wynik 010 pkt proc. gorszy. Na drugim miejscu jest budownictwo – przewaga firm planujących wzrost zatrudniania wynosi 45 pkt proc. (spadek o 7 pkt względem planów na II kwartał). W najbliższych miesiącach zwiększyć liczbę pracowników chce co trzecia firma handlowa. Podobnie sytuacja wygląda w sektorach finansowym, nieruchomości i usług. Najsłabiej wypada sektor publiczny, w którym wskaźnik wynosi 13 proc. (o 10 proc. mniej niż w II kw.) oraz energetyka i gazownictwo (spadek o 1 proc).

Ostatnie zapytania:

  • wska?niki w logistyce loc:PL
  • wskaźnik zatrudnienia
Więcej w rekrutacja, rynek pracy
SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE SZUKAJĄ PRACY W SIECI

Jak donosi magazyn "Harvard Business Review", zatrudnianie jak najlepszych pracowników jest dla wielu firm podstawą budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wojnę o talenty często wygrywa ta organizacja, która swoje ogłoszenie...

Zamknij