Ciszewski PR dla Legg Mason

Z dniem 1 kwietnia agencja Ciszewski Public Relations rozpoczęła współpracę z Legg Mason Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. W ramach podpisanej umowy Ciszewski Public Relations będzie odpowiedzialna za doradztwo w zakresie komunikacji zewnętrznej, kontakty z mediami, monitoring mediów oraz wsparcie przy organizacji eventów.

Legg Mason Inc. ma ponad 100- letnią tradycję i zajmuje 9 pozycję wśród zarządzających aktywami na świecie. Od 1983 spółka ta jest notowana na nowojorskiej giełdzie. Na polskim rynku finansowym jest obecna poprzez działalność dwóch podmiotów – Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Legg Mason Zarządzanie Aktywami. Strategia biznesowa Legg Mason Inc. podkreśla niezależność spółek wchodzących w skład grupy.

Legg Mason TFI oferuje Klientom indywidualnym i instytucjonalnym fundusze inwestycyjne i specjalistyczne programy oszczędnościowo-emerytalne. Podstawę polityki inwestycyjnej stanowią klasyczne aktywa oraz inwestowanie w oparciu o wewnętrzną wartość przedsiębiorstw. Towarzystwo jest obecne na polskim rynku od 1998 roku, początkowo jako TFI Banku Handlowego. Legg Mason Zarządzanie Aktywami (LMZA) to jedna z najbardziej szanowanych i najdłużej działających na polskim rynku firm typu „asset management”, której aktywa wynoszą 5,265 mld PLN (stan na 29.02.2008). Jako pierwsza spółka zarządzająca aktywami w 1996 r. wprowadziła na polski rynek selektywny styl inwestycyjny. Legg Mason TFI jest pierwszą w Polsce firmą, która jasno określa swoją politykę inwestycyjną i prowadzi otwarty dialog dotyczący ryzyka związanego z inwestowaniem.

„Rozpoczęcie współpracy z Legg Mason jest dla nas kolejnym dowodem na to, że na polskim rynku usług PR coraz bardziej istotna staje się jakość i specjalizacja. Legg Mason to piąty Klient z branży finansowej pozyskany w czasie ostatniego półrocza przez Ciszewski Public Relations” – mówi Dyrektor Zarządzający agencji Sebastian Hejnowski.

Za realizację projektu w Ciszewski Public Relations odpowiedzialni będą Danuta Cabaj oraz Paweł Tomczuk.


Informacje dodatkowe: Legg Mason TFI S.A. jest częścią Grupy Legg Mason – jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI S.A. oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, a także zamożnych osób prywatnych.Western Asset Management to jeden z największych zarządzających papierami dłużnymi na świecie. Do Grupy Legg Mason należy od 1986 roku, oferując klientom pełną skalę lokalnych i światowych produktów. Wieloletnia obecność Western Asset na rynkach światowych przekłada się na najwyższej skali kompetencje w zarządzaniu inwestycjami we wszystkie rodzaje papierów dłużnych.

Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 998,5 mld USD (stan na 01.12.2007).


Więcej informacji: Paweł Tomczuk Ciszewski Public Relations e-mail: ptomczuk@publicrelations.pl www.ciszewskipr.pl

Ostatnie zapytania:

  • Legg Mason mail