Flexicurity, czyli więcej elastyczności na rynku pracy

Jak twierdzi redakcja portalu gazeta.pl, rzeczywistość gospodarcza wymusza, aby na rynek pracy patrzeć inaczej, niż dotychczas. Dzięki modelowi flexicurity pracownicy czują się bezpieczni i łatwo w razie potrzeby mogą zmienić zajęcie.

Pracodawca z kolei obniża koszty działalności i szybciej może pozyskać tak pożądanych dziś fachowców. W Europie ten model jest coraz popularniejszy. Dzięki funduszom unijnym może być szybciej wdrażany w Polsce. Pojęcie flexicurity odnosi się do poszukiwania rozwiązań korzystnych dla obu stron rynku pracy, a powstało w wyniku połączenia słów flexibility (chodzi o trudność pogodzenia potrzeb pracodawcy z uwarunkowaniami pracownika, co stwarza konieczność wypracowania metod poszukiwania równowagi między elastycznością rynku pracy) oraz security (bezpieczeństwo socjalne).

Flexicurity to zatem kompleksowe podejście do tworzenia polityki rynku pracy, łączące dostateczną elastyczność umów z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa w zakresie możliwości zachowania miejsca pracy bądź znalezienia w krótkim czasie nowej pracy. Równie istotne jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniego dochodu w okresie przed podjęciem pracy.

Rozwiązanie takie może być korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw. Ta elastyczność oznacza bowiem stworzenie warunków, w których pracownicy będą mogli łatwo zdobyć lub zmienić pracę, a poprawa ich kwalifikacji zwiększy bezpieczeństwo i korzyści pracodawcy.

Więcej w elastyczne formy zatrudnienia, flexipraca
Jak skutecznie przestawić firmę na teleprace

Nie da się z dnia na dzień przenieść pracy z firmy do domów pracowników. To proces wymagający zaplanowania i racjonalnych decyzji. Pracownik, który zaczyna pracę zdalną, musi być zmotywowany, samodzielny,...

Zamknij