BADANIE SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ – MTQ48

Siła i odporność psychiczna, to zdolność człowieka do osiągania szczytowej formy i wysokich wyników mimo trudności i problemów, które napotyka. Przeprowadzone przez nas badania na grupie polskich handlowców pokazują wyraźnie, że jest to warunek sine qua non sukcesu zawodowego.

By wesprzeć polskie firmy w rozwoju, 4business&people wprowadziło na nasz rynek MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – pierwszy na świecie test siły psychicznej. Jest on oparty na analizie czterech kluczowych dla siły psychicznej obszarów: podejście do wyzwań, poczucia kontroli i wpływu na otoczenie, zaangażowania oraz pewności siebie. Im większa siła psychiczna, tym wyższa skuteczność pracownika oraz jego zadowolenie z pracy i życia osobistego oraz większa tolerancja dla sytuacji stresowych związanych z konkurencją i presją czasu.

Osoby z wyższą odpornością psychiczną zajmują wyższe stanowiska w hierarchii organizacyjnej.

MTQ48 został stworzony przez dr Petera Clougha z Hull University we współpracy z AQR Ltd., światowym liderem narzędzi psychometrycznych. Jest to test zgodny z normami obowiązującymi w USA i Wielkiej Brytanii. Dr Clough na podstawie analizy dotychczasowych osiągnięć nauk psychometrycznych oraz własnych badań, jako pierwszy zdefiniował siłę psychiczną i wskazał cztery jej składniki.

MTQ48 rekomendowane jest przez British Institute of Leadership and Management.

Korzyści:

 • Optymalizacja nakładów sił, środków i czasu przeznaczonych na rozwój i wsparcie pracowników,
 • Zindywidualizowanie pomocy oraz możliwości grupowania osób o podobnych potrzebach rozwojowych,
 • Umożliwienie popartych wynikami i normami decyzji personalnych.

Forma badania:

 • Kwestionariusz on-line
 • Indywidualne lub grupowe sesje feedbackowe

Wybór raportów:

 • 4 rodzaje raportów: dla kandydata, rozwojowy, dla osoby oceniającej, coachingowy dla menedżera lub coacha

Raporty zawierają:

 • Ocenę odporności psychicznej w czterech wymiarach,
 • Pytania i wskazówki rozwojowe dla badanego i jego menedżera/coacha

Zastosowanie:

 • Wsparcie w rekrutacji i rozważaniu awansów,
 • Działalność profilaktyczna w obszarze wypalenia zawodowego,
 • Sprawdzenie odporności na krótkotrwały i długotrwały stres,
 • Przygotowanie do zindywidualizowanego rozwoju,
 • Przeanalizowanie czynników indywidualnych związanych z odpornością psychiczną, wpływających na efektywność pracy,
 • Zaplanowanie systemowej poprawy zarządzania zespołem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.4bp.com.pl lub kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem e-mail.: 4bp@4bp.com.pl lub telefonicznie (022)8261762

Ostatnie zapytania:

 • test MTQ48
 • badania pupy na siłę
 • mtq48 test
 • mtq48
 • kwestionariusz MTQ48
 • Test MTQ48 - przykład
 • mtq48 test online free
 • test na siłę psychiczną
 • badanie mtq 48
 • siła psychiczna test