Microsoft Dynamics AX w KGHM

Konsorcjum Bonair SA, PU Mercus Serwis Sp. z o.o. oraz Sygnity SA podpisało umowę z Dolnośląską Fabryką Maszyn ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. na dostawę, wdrożenie oraz serwis gwarancyjny systemu Microsoft Dynamics AX w wersji 4.0.

Wdrożeniem zostaną objęte takie obszary funkcjonalne, jak m.in.: księgowość, controlling, zarządzanie produkcją, logistyka, projekty, planowanie, serwis.

Oprócz standardowego systemu zostaną uruchomione dodatkowe moduły, m.in. moduł Formularze, wspierający sprawozdawczość finansową i podatkową autorstwa firmy Bonair. W ramach wdrożenia przeprowadzona zostanie także integracja z dotychczasowymi systemami funkcjonującymi w ZANAM-LEGMET. Kontrakt obejmuje także uruchomienie rozwiązania klasy Business Intelligence na platformie Microsoft.

Właścicielem 100% akcji Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM-LEGMET jest KGHM Ecoren SA; firma znajduje się w strukturze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA.

Kontakt: InterLeones Halina Dyczkowska e-mail:halina.dyczkowska@interleones.com.pl

Ostatnie zapytania:

  • ZANAM-LEGMET Spolka z o o mail